Aktuella belopp för Gamla Liv

Uppdatering sker kvartalsvis.

Aktuella siffror

Återbäringsränta:  10 % (från och med 2017-07-01)

Kollektiv konsolideringsgrad: 116 % (per den 2017-06-30)

Solvensgrad: 220 % (per den 2017-06-30)

Avkastning

Totalavkastning 2017 (t.o.m. 2017-06-30): 4,2 %

Totalavkastning 2016: 7,8 %

Totalavkastning 2015: 4,5 %

Totalavkastning 2014: 10,6 %

Totalavkastning 2013: 11,3 %

Totalavkastning 2012: 9,9 %

Totalavkastning 2011: 1,5 %

Totalavkastning 2010: 10,8 %

Totalavkastning 2009: 15,1 %

Återbäringsränta

2006-2015: 6,26 %

2001-2015: 5,07 %

Portföljfördelning per 2017-06-30

Total portföljvolym: 179,8 Mdr

Utländska obligationer: 5 %

Svenska obligationer: 11 %

Fastigheter: 18 %

Utländska aktier: 13%

Strategiska tillgångar: 8 %

Hedgefonder: 12 %

Svenska aktier: 7 %

Onoterade aktier: 9 %

Särskilda räntebärande: 1 %

Kredithedgefonder: 3 %

Lånefonder: 3 %