Nominera försäkringstagarrepresentant

Nu är det återigen dags för dig som har ett sparande i traditionell försäkring i SEB Pension och Försäkring AB att nominera en försäkringstagarrepresentant till styrelsen. Nuvarande försäkringstagarrepresentant är Thomas Lundström. Till och med den 4 mars 2018 kan du nominera en kandidat genom att fylla i formuläret. 

Förslagen som kommer in beaktas av en nomineringskommitté. Därefter väljer kommittén ut 3-5 kandidater och utifrån dessa väljer försäkringstagarna, med hjälp av ett röstningsförfarande, ut en försäkringstagarrepresentant.

Fakta försäkringstagarrepresentant

Försäkringstagarrepresentanten är den person som försäkringstagarna kan vända sig till med synpunkter och frågor gällande traditionell försäkring i SEB Pension och Försäkring AB. Mandatperioden löper på två år.

Vilka har rösträtt?

Alla försäkringstagare med traditionell försäkring i SEB Pension och Försäkring AB som har en gällande försäkring den 1 april 2018 har rösträtt.

Tidplan

5/2-4/3 Försäkringstagarna kan fritt nominera kandidater via seb.se/pension. 
april  Nomineringskommittén skickar ut information till försäkringstagarna med presentation av de utvalda kandidaterna och med information om röstningsförfarandet. 
15/5 Sista datum för att rösta.
juni Information om röstningsresultat presenteras på seb.se/pension. 
juni Den nya försäkringstagarrepresentanten tillträder formellt på bolagsstämman i SEB Pension och Försäkring AB.

Löpande under mandatperioden: Försäkringstagarna har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till försäkringstagarrepresentanten via seb.se/pension.

Ny nomineringskommitté ska också utses

I samband med valet av ny försäkringstagarrepresentant ska också nomineringskommittén för nästkommande val utses. Det är alltså den kommitté som ska ansvara för att ta fram kandidater till posten som försäkringstagarrepresentant för åren 2020 - 2022. Som försäkringstagare i bolaget har du möjlighet att även nominera personer till dessa poster. Nominera genom att klicka på länken.

Nuvarande nomineringskommitté:

  • Birgitta Härle
  • Kenth Johansson
  • Dick Ekman