Våra divisioner

Stora företag och finansiella institutioner

Stora företag och finansiella institutioner erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanktjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner i Norden och Tyskland. Kundernas betjänas också genom en omfattande internationell närvaro. Kunddriven handel i aktier och valutor, likviditetshantering, finansiering, kapitalmarknadstjänster och förvaring av värdepapper ingår i tjänsteutbudet.

Företag och privatkunder

Företag och privatkunder erbjuder finansiella tjänster och rådgivning till små och medelstora företag, samt privatpersoner i Sverige. Divisionen ansvarar också för private banking-tjänster i Norden och Luxemburg samt för SEB:s kortverksamhet i de nordiska länderna. Division Företag och Privatkunder ger tillgång till bankens totala utbud av finansiella tjänster och rådgivning via kontor, telefon och SEB:s digitala kanaler (internet och mobilappar).

Om SEB Kort Bank AB

Liv och Investment Management

Liv betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett utbud av försäkringslösningar – huvudsakligen fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell trygghet. Investment Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB.

Om Livförsäkringsverksamheten i SEB

Om Fondbolaget SEB IM AB

Baltikum

Divisionen tillhandahåller banktjänster och rådgivning till 1,8 miljoner privatpersoner och 130 000 små- och medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen genom 113 kontor, via onlinetjänster och mobila lösningar. Baltiska fastighetsbolag ingår också i divisionen.

Affärsstöd

Affärsstöd är en bankgemensam funktion, som strävar efter att kombinera snabb affärsutveckling med stabila verksamhetsprocesser. Vi arbetar med att stötta den dagliga verksamheten för SEB:s kunder genom att säkerställa att våra digitala kanaler fungerar utan avbrott och att betalningar processas korrekt. Vi arbetar agilt i korta sprinter och vår IT-utveckling drivs alltid i mindre etapper för att säkerställa snabba leveranser som möter både våra kunders och affärsverksamhetens behov.

Läs om att arbeta inom Affärsstöd

Koncernstaber och kontrollfunktioner

Koncernstaber och kontrollfunktioner är en stor samling specialister som på olika sätt stöttar övriga organisationen med expertkunskaper.