Sara Öhrvall

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Född 1971

Andra uppdrag:
Ledamot: Investor AB, Bonnier News och Bonnier Books, Bisnode, NetOnNet Group (t o m årsstämman i bolaget i april 2016)

Bakgrund:
Produktutvecklingschef Volvo Cars med ansvar för nischbilar. Chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Bonnier AB. Grundare av konsultnätverket MindMill Network.

Utbildning: 
MSc (internationell ekonomi)

Oberoende:
Icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, icke oberoende i förhållande till större aktieägare (ledamot i Investor AB:s styrelse).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
1 150 A-aktier

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2016: 7 av 7/5 av 5

LinkedIn