Sara Öhrvall

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Född 1971

Andra uppdrag:
Ledamot: Investor AB, Bonnier News och Bonnier Books, Bisnode, NetOnNet Group (t o m årsstämman i bolaget i april 2016)

Bakgrund:
Produktutvecklingschef med ansvar för nischbilar på Volvo Cars. Senior Vice President forskning- och utveckling på Bonnier AB. Grundare av konsultnätverket MindMill Network och VD på Differ Strategy Consulting.

Utbildning: 
MSc (internationell ekonomi)

Oberoende:
Icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, icke oberoende i förhållande till större aktieägare (ledamot i Investor AB:s styrelse).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
1 150 A-aktier

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 24 av 25/5 av 5

LinkedIn