Magnus Olsson

Position: Arbetstagarrepresentant - suppleant

Född 1959

Andra uppdrag:
Företagsrådgivare SEB Lund

Bakgrund:
Olika roller i SEB sedan 26år: Kontorschef, Account Manager MB, Business Manager MB, företagsrådgivare på olika kontor.

Utbildning: Civilekonom

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0