Johan Torgeby

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
VD och koncernchef sedan 2017
Anställdes 2009
Född 1974

Övriga uppdrag 
Styrelsemedlem Mölnlycke 2021

Bakgrund

Robur asset management och Morgan Stanley. Co-head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Utbildning 
Fil. kand. i nationalekonomi.

Oberoende
Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare och icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning .

Egna och närståendes aktieinnehav
387 843 aktier och aktierätter

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2019: 14 av 14

LinkedIn