Johan Torgeby

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
VD och koncernchef sedan 2017
Anställdes 2009
Född 1974

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London , chef för Client Coverage, inom division Stora företag & institutioner. Co-head division Stora företag och institutioner.

Utbildning 
Fil. kand. i nationalekonomi.

Oberoende
Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare och icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning .

Egna och närståendes aktieinnehav
5 567 A-aktier, 84 809 share rights och 138 037 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 17 av 17

LinkedIn