Helena Saxon

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Ordförande för Audit and Compliance Committee
Född 1970

Andra uppdrag:
CFO Investor AB
Ledamot: Swedish Orphan Biovitrum AB.

Bakgrund:
Finansanalytiker Goldman Sachs och Investor AB. CFO Syncron International och Hallvarsson & Halvarson. Investment Manager på Investor AB.

Utbildning:
Civ.ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (CFO för Investor AB).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
12 500 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2019: 13 av 13/7 av 8

LinkedIn