Charlotta Lindholm

Position: Arbetstagarrepresentant - suppleant (utsedd av Akademikerförbundet)

Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 2015
Född 1959

Andra uppdrag:
Vice Ordförande: Akademikerföreningen i SEB.
Ledamot: Alma Detthows Stiftelse

Bakgrund:
SEB i olika positioner bl.a. som bolånerådgivare och kundansvarig på SEB Bolån. Idag Kundansvarig Wealth Management, Private Banking Stiftelser. Facklig representant sedan 1999.

Utbildning:
Jur.kand.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
221 A-aktier och 809 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 15 av 17