Annika Dahlberg

Arbetstagarrepresentant – suppleant (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1967

Andra uppdrag:
Första vice Ordförande: Finansförbundet i SEB och Finansförbundets Regionala Klubb Group Operations i SEB.

Bakgrund:
Anställd på Fixed Income, Group Operations i SEB. Ledamot i styrelsen för SEB:s Vinstandelsstiftelse och Resultatpremiestiftelse.

Utbildning:
Universitetsstudier i Arbetsmiljörätt

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 257 A-aktier och 1 618 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 16 av 17