Anne-Catherine Berner

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Medlem i the Remuneration & Human Resources Committee

Född 1964

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Calefactio Investments HoldCo AB, Calefactio Investments AB, CV VC AG (Swiss), Avesco AG (Swiss) och ordförande i styrelsen och initiativtagare till Stödföreningen Det nya Barnsjukhuset i Helsingfors.

Bakgrund:
Ledamot av Finlands riksdag och Transport- och kommunikationsminister i Finlands regering. Ledamot i det finska ömsesidiga försäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i det Helsingforslistade Soprano Oyi, ledamot i Koskisen Oy, ledamot i Karelia/Kährs Holding AB och ledamot i European Family Businesses (GEEF), Bryssel. VD styrelseordförande för Vallila Interior Oy.

Utbildning:
Civ.ek. och MBA (ledarskap).

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 4600 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2019: 8 av 8/3 av 3