Anna-Karin Glimström

Position: Arbetstagarrepresentant  (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1962

Andra uppdrag:
Ordförande Finansförbundet i SEB, Ordförande Finansförbundet Regionala Klubb Väst i SEB, Ledamot i EB-SB Fastigheter AB, Ledamot i EB-SB Holding AB

Bakgrund:
SEB Retail  och Telefonbanken i olika befattningar bl.a. som Kontorschef, Kundtjänstchef samt  Privatrådgivare.  Olika specialist- och ledarroller i Trygg-Hansa. Ledamot av SEB Vinstandelsstiftelse. Facklig representant sedan 2015.

Utbildning: Universitetsstudier i matematik, statistik samt juridik. IFU-diplomerad.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0 shares och 775 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2019: 12 av 14

LinkedIn