Styrelsen

Marcus Wallenberg

Position: Ordförande

Ordförande sedan 2005
Styrelseledamot sedan 2002
Vice ordförande i Risk and Capital Committee, Audit and Compliance Committee och Remuneration and Human Resources Committee
Född 1956

Andra uppdrag:
Ordförande i Saab AB och FAM AB. Vice ordförande i Investor AB. Ledamot i Astra Zeneca plc. samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Council member i the International Advisory Council of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.

Bakgrund:

Ordförande i Electrolux, International Chamber of Commerce (ICC) och LKAB. Ledamot i EQT Holdings, Stora Enso och Temasek Holdings
Vice VD i Investor AB och VD och koncernchef i Investor AB. Flera styrelseuppdrag som ordförande och ledamot i stora börsnoterade bolag.

Utbildning:
B.Sc. Foreign Service.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (ledamot i Investor AB's styrelse).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
752 000  A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21 / 47 av 47

Sven Nyman

Position: Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2017
Styrelseledamot sedan 2013
Medlem i the Risk & Capital Committee

Född 1959

Andra uppdrag:
Styrelseledamot: Investor AB, Ferd Holding AS, Nobelstiftelsens investeringskommitté, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finansiell verksamhet. Ledande befattningar inom Investor AB. VD och grundare av RAM Rational Asset Management AB, Lancelot Asset Management AB och Arbitech AB. Ett flertal styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.Ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, men inte oberoende i förhållande till större aktieägare (Ledamot i Investor AB).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
10 440 A-aktier och 10 200 C-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21 / 10 av 10

Jesper Ovesen

Position: Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2014
Styrelseledamot sedan 2004
Ordförande i Risk and Capital Committee och medlem i Audit and Compliance Committee
Född 1957

Bakgrund:
Price Waterhouse. Vice VD och senare koncernchef i Baltica Bank A/S. Vice VD och finanschef på Novo Nordisk A/S. VD för Kirkbi koncernen. Finansdirektör på Danske Bank A/S, LEGO Holding A/S och TDC A/S. Flera styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.ek. och MBA.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
25 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21 / 37 av 37

Signhild Arnegård Hansen

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010
Ordförande i Remuneration and Human Resources Committee
Född 1960

Andra uppdrag:

Ordförande: SnackCo America Corp (USA).
Vice ordförande: Svensk-Amerikanska Handelskammaren, USA.
Ledamot: Business Sweden, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI), SOS Barnbyar Sverige och SACC-NY och IVA.

Bakgrund:
VD i det familjeägda bolaget Svenska LantChips AB. Ordförande i Svenskt Näringsliv. Vice ordförande i Business Europe. Ett flertal styrelseuppdrag.

Utbildning:
Fil.kand. och journalistutbildning.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
5 387 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 20 av 21 / 9 av 10

Anne-Catherine Berner

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Medlem i the Remuneration & Human Resources Committee

Född 1964

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Calefactio Investments HoldCo AB, Calefactio Investments AB, CV VC AG (Swiss), Avesco AG (Swiss) och ordförande i styrelsen och initiativtagare till Stödföreningen Det nya Barnsjukhuset i Helsingfors.

Bakgrund:
Ledamot av Finlands riksdag och Transport- och kommunikationsminister i Finlands regering. Ledamot i det finska ömsesidiga försäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i det Helsingforslistade Soprano Oyi, ledamot i Koskisen Oy, ledamot i Karelia/Kährs Holding AB och ledamot i European Family Businesses (GEEF), Bryssel. VD styrelseordförande för Vallila Interior Oy.

Utbildning:
Civ.ek. och MBA (ledarskap).

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 4600 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21 / 10 av 10

Winnie Fok

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013
Ledamot i Audit and Compliance Committee
Född 1956

Andra uppdrag:
Styrelseledamot: Volvo Car Corporation, G4S and Foscam Properties plc.
Medlem: Investeringskommittén för Hopu Investments Co, Ltd.
Rådgivare: WFAB AB.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finansieringsverksamhet. Auktoriserad revisor i Australien och Hong Kong. Medlem av Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Industriell rådgivare och Senior Advisor till Investor AB och Husqvarna AB. CEO och Senior Partner för EQT Partners Asia Ltd och CEO för New Asia Partners Ltd.

Utbildning:
Bachelor of Commerce.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
3 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 19 av 21 / 8 av 8

Lars Ottersgård

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född 1964

Andra uppdrag:
Head of Market Technology, Nasdaq Inc. (USA). Ordförande i styrelsen och VD i Nasdaq Technology AB.
Medlem: EKO Respecta AB

Bakgrund:
Flertal ledande befattningar inom Nasdaq sedan 2008. Försäljningschef för Market Technology vid OMX 2006-2008 och dessförinnan, under en lång följd av år, olika chefspositioner inom IBM för Norden och EMEA (Europe, Middle-East & Africa).

Utbildning:
Gymnasieingenjör (Elektroteknik), Diploma i Management från The Open University Business School, Storbritannien, samt flertal internutbildningar inom IBM.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
0

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21

LinkedIn

Helena Saxon

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Ordförande för Audit and Compliance Committee
Född 1970

Andra uppdrag:
CFO Investor AB
Ledamot: Swedish Orphan Biovitrum AB.

Bakgrund:
Finansanalytiker Goldman Sachs och Investor AB. CFO Syncron International och Hallvarsson & Halvarson. Investment Manager på Investor AB.

Utbildning:
Civ.ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (CFO för Investor AB).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
12 500 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21 / 8 av 8

LinkedIn

Johan Torgeby

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
VD och koncernchef sedan 2017
Anställdes 2009
Född 1974

Övriga uppdrag 
Styrelsemedlem Mölnlycke 2021

Bakgrund

Robur asset management och Morgan Stanley. Co-head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Utbildning 
Fil. kand. i nationalekonomi.

Oberoende
Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare och icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning .

Egna och närståendes aktieinnehav
387 843 aktier och aktierätter

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21

LinkedIn

Anna-Karin Glimström

Position: Arbetstagarrepresentant  (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1962

Andra uppdrag:
Ordförande Finansförbundet i SEB, Ordförande Finansförbundet Regionala Klubb Väst i SEB, Ledamot i EB-SB Fastigheter AB, Ledamot i EB-SB Holding AB

Bakgrund:
SEB Retail  och Telefonbanken i olika befattningar bl.a. som Kontorschef, Kundtjänstchef samt  Privatrådgivare.  Olika specialist- och ledarroller i Trygg-Hansa. Ledamot av SEB Vinstandelsstiftelse. Facklig representant sedan 2015.

Utbildning: Universitetsstudier i matematik, statistik samt juridik. IFU-diplomerad.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0 shares och 749 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 21 av 21

LinkedIn

Charlotta Lindholm

Position: Arbetstagarrepresentant (utsedd av Akademikerförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2015
Född 1959

Andra uppdrag:
Vice Ordförande: Akademikerföreningen i SEB.
Ledamot: Alma Detthows Stiftelse

Bakgrund:
SEB i olika positioner bl.a. som bolånerådgivare och kundansvarig på SEB Bolån. Idag Kundansvarig Wealth Management, Private Banking Stiftelser. Facklig representant sedan 1999.

Utbildning:
Jur.kand.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
822 A-aktier och 749 villkorade aktierätter.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 18 av 19

Annika Dahlberg

Arbetstagarrepresentant – suppleant (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1967

Andra uppdrag:
Första vice Ordförande: Finansförbundet i SEB och Finansförbundets Regionala Klubb Group Operations i SEB.

Bakgrund:
Anställd på Fixed Income, Group Operations i SEB. Ledamot i styrelsen för SEB:s Vinstandelsstiftelse och Resultatpremiestiftelse.

Utbildning:
Universitetsstudier i Arbetsmiljörätt

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0 A-aktier och 749 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 18 av 19

Magnus Olsson

Position: Arbetstagarrepresentant - suppleant

Född 1963

Andra uppdrag:
Företagsrådgivare SEB Lund

Bakgrund:
Olika roller i SEB sedan 26år: Kontorschef, Account Manager MB, Business Manager MB, företagsrådgivare på olika kontor.

Utbildning: Civilekonom

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 3 000 aktier och 749 villkorade aktierätter. 

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2020: 7 av 7