Styrelsen

Marcus Wallenberg

Position: Ordförande

Ordförande sedan 2005
Styrelseledamot sedan 2002
Vice ordförande i Risk and Capital Committee, Audit and Compliance Committee och Remuneration and Human Resources Committee
Född 1956

Andra uppdrag:
Ordförande: Saab AB och FAM AB. 

Styrelseledamot: AstraZeneca PLC, Investor AB, Temasek Holdings Ltd och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Bakgrund:
Citibank i New York, Deutsche Bank i Tyskland, S G Warburg Co i London och Citicorp i Hongkong, SEB och Stora Feldmühle i Tyskland. Vice VD Investor AB och VD och koncernchef Investor AB.

Utbildning:
B.Sc. Foreign Service.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (ledamot i Investor AB's styrelse).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
753 584 A-aktier och 720 C-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 25 av 25 / 29 av 30

Sven Nyman

Position: Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2017
Styrelseledamot sedan 2013
Född 1959

Andra uppdrag:
Ordförande: RAM Rational Asset Management AB.
Styrelseledamot: Ferd AS, Ram One AB, Nobelstiftelsens investeringskommitté, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finansiell verksamhet. Ledande befattningar inom Investor AB. VD och grundare av Lancelot Asset Management AB och Arbitech AB. Ett flertal styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.Ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
10 440 A-aktier och 10 200 C-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 23 av 25/-

Jesper Ovesen

Position: Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2014
Styrelseledamot sedan 2004
Ordförande i Risk and Capital Committee och medlem i Audit and Compliance Committee
Född 1957

Andra uppdrag:
Andra uppdrag: Ledamot i Sunrise Communication Group AG (Schweiz) och H. Lundbeck A/S (Danmark).

Bakgrund:
Price Waterhouse. Vice VD och senare koncernchef i Baltica Bank A/S. Vice VD och finanschef på Novo Nordisk A/S. VD för Kirkbi koncernen. Finansdirektör på Danske Bank A/S, LEGO Holding A/S och TDC A/S. Flera styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.ek. och MBA.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
25 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 24 av 25/21 av 21

Johan H Andresen

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2011

Född 1961

Andra uppdrag:
Ägare till och ordförande: Ferd AS.
Ordförande: Council on Ethics, Norwegian Pension Fund Global.
Styrelseledamot: SWIX Sport AS, Junior Achievement Europe och NMI-Nordic  Microfinance Initiative.

Bakgrund:
International Paper Co. Partner i Ferd AS. Koncernchef i Ferd AS.

Utbildning:
B.A. (Government and Policy Studies) och MBA.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
100 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 23 av 25/–

LinkedIn

Signhild Arnegård Hansen

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010
Ordförande i Remuneration and Human Resources Committee
Född 1960

Andra uppdrag:
Vice ordförande: Svensk-Amerikanska Handelskammaren, USA.
Ledamot: Svensk-Amerikanska Handelskammaren, New York, Business Sweden, Magnora och Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI).

Bakgrund:
VD i det familjeägda bolaget Svenska LantChips AB. Ordförande i Svenskt Näringsliv. Vice ordförande i Business Europe. Ledamot i Innventia AB, IFL vid Handelshögskolan, Institutet för Näringslivsforskning, Loomis Sverige AB och Lunds Universitet.

Utbildning:
Fil.kand. och journalistutbildning.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
5 387 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 24 av 25/8 av 8

Samir Brikho

Position: Styrelseledamot

Medlem av Risk and Capital Committee
Styrelseledamot sedan 2013
Född 1958

Andra uppdrag:
Ordförande: Step Change Charity och World Economic Forum Disaster Resource partnership.
Medordförande: UK-UAE Business Council och UK-ROK CEO Forum.
Ledamot: UK-Japan 21st Century Group och EuroChem Group AB.
Medlem Advisory Board: Stena AB, LIFE Lebanon och School of Oriental & African Studies.
Grundare och medlem: Palestine International Business Forum.
UK Business Ambassador sedan 2010.

Bakgrund:
Bred internationell erfarenhet från företagande och företagsledning, särskilt inom den industriella sektorn, senast som VD för den globala konsultkoncernen AMEC plc (UK). Ledande positioner inom ABB:s internationella verksamhet bl.a. som VD och Divisionschef för betydande dotterbolag. Medlem av ledningsgruppen för ABB Ltd., Schweiz.

Utbildning:
Civ.ing.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
0

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 24 av 25/8 av 8

LinkedIn

Winnie Fok

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013
Ledamot i Audit and Compliance Committee
Född 1956

Andra uppdrag:
Styrelseledamot: Volvo Car Corporation, G4S plc.
Medlem: Investeringskommittén för Hopu Investments Co, Ltd.
Rådgivare: FAM AB och WFAB AB.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finansieringsverksamhet. Auktoriserad revisor i Australien och Hong Kong. Medlem av Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Industriell rådgivare och Senior Advisor till Investor AB och Husqvarna AB. CEO och Senior Partner för EQT Partners Asia Ltd och CEO för New Asia Partners Ltd.

Utbildning:
Bachelor of Commerce.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
3 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 21 av 25/7 av 8

Tomas Nicolin

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009
Medlem av Risk and Capital Committee och medlem av Remuneration and Human Resources Committee
Född 1954

Andra uppdrag:
Styrelseledamot: Nordstjernan AB, Nobelstiftelsen, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Centrum för Rättvisa, Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning, Stiftelsen Fritt Näringsliv (Timbro) och Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux.
Medlem: Investeringskommittén för NIAM:s fastighetsfond.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finanssektorn, bl.a. som VD i Alecta AB, Tredje AP-fonden och E. Öhman J:or Fondkommission samt från en ledande befattning inom Handelsbanken. Flera styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.ek. och M.Sc. (Management).

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
66 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 25 av 25/13 av 14

LinkedIn

Helena Saxon

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Ordförande för Audit and Compliance Committee
Född 1970

Andra uppdrag:
CFO Investor AB
Ledamot: Swedish Orphan Biovitrum AB.

Bakgrund:
Finansanalytiker Goldman Sachs och Investor AB. CFO Syncron International och Hallvarsson & Halvarson. Investment Manager på Investor AB.

Utbildning:
Civ.ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (CFO för Investor AB).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
12 500 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 24 av 25/8 av 8

LinkedIn

Johan Torgeby

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
VD och koncernchef sedan 2017
Anställdes 2009
Född 1974

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London , chef för Client Coverage, inom division Stora företag & institutioner. Co-head division Stora företag och institutioner.

Utbildning 
Fil. kand. i nationalekonomi.

Oberoende
Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare och icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning .

Egna och närståendes aktieinnehav
5 567 A-aktier, 73 729 share rights och 81 247 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 14 av 14/-

LinkedIn

Anna-Karin Glimström

Position: Arbetstagarrepresentant  (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1962

Andra uppdrag:
Ordförande Finansförbundet i SEB, Ordförande Finansförbundet Regionala Klubb Väst i SEB, Ledamot i EB-SB Fastigheter AB, Ledamot i EB-SB Holding AB

Bakgrund:
SEB Retail  och Telefonbanken i olika befattningar bl.a. som Kontorschef, Kundtjänstchef samt  Privatrådgivare.  Olika specialist- och ledarroller i Trygg-Hansa. Ledamot av SEB Vinstandelsstiftelse. Facklig representant sedan 2015.

Utbildning: Universitetsstudier i matematik, statistik samt juridik. IFU-diplomerad.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0 shares och 805 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 24 av 25/–

LinkedIn

Håkan Westerberg

Position: Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant (utsedd av Akademikerförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2015
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 2011-2015
Född 1968

Andra uppdrag:
Ordförande: Akademikerföreningen i SEB.

Bakgrund:
Sales manager vid Trygg Hansa inom sakförsäkringsområdet. SEB i olika positioner inom system management och IT utveckling. Idag System Management Advisor. Facklig representant sedan 2001.

Utbildning:
Engineering logistics

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
3 748 A-aktier och 805 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 25 av 25/–

LinkedIn

Annika Isenborg

Arbetstagarrepresentant – suppleant (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1967

Andra uppdrag:
Första vice Ordförande: Finansförbundet i SEB och Finansförbundets Regionala Klubb Group Operations i SEB.

Bakgrund:
Anställd på Fixed Income, Group Operations i SEB. Ledamot i styrelsen för SEB:s Vinstandelsstiftelse och Resultatpremiestiftelse.

Utbildning:
Universitetsstudier i Arbetsmiljörätt

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 179 A-aktier och 1,610 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2016: 7 av 8/–

Charlotta Lindholm

Position: Arbetstagarrepresentant - suppleant (utsedd av Akademikerförbundet)

Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 2015
Född 1959

Andra uppdrag:
Vice Ordförande: Akademikerföreningen i SEB.
Ledamot: Alma Detthows Stiftelse

Bakgrund:
SEB i olika positioner bl.a. som bolånerådgivare och kundansvarig på SEB Bolån. Idag Kundansvarig Wealth Management, Private Banking Stiftelser. Facklig representant sedan 1999.

Utbildning:
Jur.kand.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
5 001 A-aktier och 805 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 22 av 25/–