Styrelsen

Marcus Wallenberg

Position: Ordförande

Ordförande sedan 2005
Styrelseledamot sedan 2002
Vice ordförande i Risk and Capital Committee, Audit and Compliance Committee och Remuneration and Human Resources Committee
Född 1956

Andra uppdrag:
Ordförande: Saab AB och FAM AB. Vice Ordförande: Investor AB. Medlem av the International Advisory Council of Hong Kong Exchanges and Clearing Limit

Styrelseledamot: AstraZeneca PLC, Investor AB, Temasek Holdings Ltd och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Bakgrund:
Citibank i New York, Deutsche Bank i Tyskland, S G Warburg Co i London och Citicorp i Hongkong, SEB och Stora Feldmühle i Tyskland. Vice VD Investor AB och VD och koncernchef Investor AB.

Utbildning:
B.Sc. Foreign Service.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (ledamot i Investor AB's styrelse).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
753 584 A-aktier och 720 C-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 16 av 16 / 29 av 31

Sven Nyman

Position: Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2017
Styrelseledamot sedan 2013
Född 1959

Andra uppdrag:
Ordförande: RAM Rational Asset Management AB.
Styrelseledamot: Ferd AS, Ram One AB, Nobelstiftelsens investeringskommitté, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finansiell verksamhet. Ledande befattningar inom Investor AB. VD och grundare av Lancelot Asset Management AB och Arbitech AB. Ett flertal styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.Ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
10 440 A-aktier och 10 200 C-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 16 av 17

Jesper Ovesen

Position: Vice ordförande

Vice ordförande sedan 2014
Styrelseledamot sedan 2004
Ordförande i Risk and Capital Committee och medlem i Audit and Compliance Committee
Född 1957

Andra uppdrag:
Andra uppdrag: Ledamot i Sunrise Communications Group AG (Schweiz) och Conva Tec Group Plc. (UK).

Bakgrund:
Price Waterhouse. Vice VD och senare koncernchef i Baltica Bank A/S. Vice VD och finanschef på Novo Nordisk A/S. VD för Kirkbi koncernen. Finansdirektör på Danske Bank A/S, LEGO Holding A/S och TDC A/S. Flera styrelseuppdrag.

Utbildning:
Civ.ek. och MBA.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
25 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 17 av 17/23 av 23

Johan H Andresen

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2011

Född 1961

Andra uppdrag:
Ägare till och ordförande: Ferd AS.
Ordförande: Council on Ethics, Norwegian Pension Fund Global.
Styrelseledamot: SWIX Sport AS, NMI-Nordic Microfinance Initiative och Junior Achievement Europe.

Bakgrund:
International Paper Co. Partner i Ferd AS. Koncernchef i Ferd AS.

Utbildning:
B.A. (Government and Policy Studies) och MBA.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
100 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 14 av 17

LinkedIn

Signhild Arnegård Hansen

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010
Ordförande i Remuneration and Human Resources Committee
Född 1960

Andra uppdrag:

Ordförande: SnackCo America Corp (USA).
Vice ordförande: Svensk-Amerikanska Handelskammaren, USA.
Ledamot: Svensk-Amerikanska Handelskammaren, New York, Business Sweden, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI), SOS Barnbyar Sverige och SACC-NY.

Bakgrund:
VD i det familjeägda bolaget Svenska LantChips AB. Ordförande i Svenskt Näringsliv. Vice ordförande i Business Europe. Ledamot i Innventia AB, IFL vid Handelshögskolan, Institutet för Näringslivsforskning, Loomis Sverige AB, Lunds Universitet, Magnora, Kung Carl XVI Gustafs Stiftelse för Ungt Ledarskap och Transatlantic Business Dialog.

Utbildning:
Fil.kand. och journalistutbildning.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
5 387 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 17 av 17/8 av 8

Anne Berner

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Medlem i the Remuneration & Human Resources Committee

Född 1964

Andra uppdrag:
Ordförande i styrelsen för Oy Vallila Interior Ab (Finland) och ordförande i styrelsen och initiativtagare till Stödföreningen Det nya Barnsjukhuset i Helsingfors.

Bakgrund:
Ledamot av Finlands riksdag och Transport- och kommunikationsminister i Finlands regering. Ledamot i det finska ömsesidiga försäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i det Helsingforslistade Soprano Oyi, ledamot i Koskisen Oy, ledamot i Karelia/Kährs Holding AB och ledamot i European Family Businesses (GEEF), Bryssel. VD för familjeföretaget Vallila Interior Oy.

Utbildning:
Civ.ek. och MBA (ledarskap).

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0

Samir Brikho

Position: Styrelseledamot

Medlem av Risk and Capital Committee
Styrelseledamot sedan 2013
Född 1958

Andra uppdrag:
Medordförande: UK-UAE Business Council och UK-ROK CEO Forum.
Ledamot: EuroChem Group AB.
Medlem Advisory Board: Stena AB. Ordförande i Step Change Charity.

Bakgrund:
Bred internationell erfarenhet av företagande och företagsledning, särskilt inom den industriella sektorn. Ledande befattningar inom ABB, bland annat som divisionschef och VD för betydande dotterbolag. Medlem i ledningsgruppen i ABB Ltd. VD i Amec Foster Wheeler plc.

Utbildning:
Civ.ing. (Thermal Technology) Hedersdoktor (Cranfield Univ.)

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
0

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 17 av 17/15 av 16

LinkedIn

Winnie Fok

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013
Ledamot i Audit and Compliance Committee
Född 1956

Andra uppdrag:
Styrelseledamot: Volvo Car Corporation, G4S plc.
Medlem: Investeringskommittén för Hopu Investments Co, Ltd.
Rådgivare: FAM AB och WFAB AB.

Bakgrund:
Bred erfarenhet av finansieringsverksamhet. Auktoriserad revisor i Australien och Hong Kong. Medlem av Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Industriell rådgivare och Senior Advisor till Investor AB och Husqvarna AB. CEO och Senior Partner för EQT Partners Asia Ltd och CEO för New Asia Partners Ltd.

Utbildning:
Bachelor of Commerce.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
3 000 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 16 av 17/7 av 7

Lars Ottersgård

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född 1964

Andra uppdrag:
Head of Market Technology, Nasdaq Inc. (USA). Ordförande i styrelsen och VD i Nasdaq Technology AB.

Bakgrund:
Flertal ledande befattningar inom Nasdaq sedan 2008. Försäljningschef för Market Technology vid OMX 2006-2008 och dessförinnan, under en lång följd av år, olika chefspositioner inom IBM för Norden och EMEA (Europe, Middle-East & Africa).

Utbildning:
Gymnasieingenjör (Elektroteknik), Diploma i Management från The Open University Business School, Storbritannien, samt flertal internutbildningar inom IBM.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
0

LinkedIn

Helena Saxon

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Ordförande för Audit and Compliance Committee
Född 1970

Andra uppdrag:
CFO Investor AB
Ledamot: Swedish Orphan Biovitrum AB.

Bakgrund:
Finansanalytiker Goldman Sachs och Investor AB. CFO Syncron International och Hallvarsson & Halvarson. Investment Manager på Investor AB.

Utbildning:
Civ.ek.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till banken och bankens ledning men inte i förhållande till större aktieägare (CFO för Investor AB).

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
12 500 A-aktier.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 16 av 16/7 av 7

LinkedIn

Johan Torgeby

Position: Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017
VD och koncernchef sedan 2017
Anställdes 2009
Född 1974

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London , chef för Client Coverage, inom division Stora företag & institutioner. Co-head division Stora företag och institutioner.

Utbildning 
Fil. kand. i nationalekonomi.

Oberoende
Johan Torgeby är oberoende i förhållande till Bankens större ägare och icke oberoende i förhållande till banken och bankens ledning .

Egna och närståendes aktieinnehav
5 567 A-aktier, 84 809 share rights och 138 037 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 17 av 17

LinkedIn

Anna-Karin Glimström

Position: Arbetstagarrepresentant  (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1962

Andra uppdrag:
Ordförande Finansförbundet i SEB, Ordförande Finansförbundet Regionala Klubb Väst i SEB, Ledamot i EB-SB Fastigheter AB, Ledamot i EB-SB Holding AB

Bakgrund:
SEB Retail  och Telefonbanken i olika befattningar bl.a. som Kontorschef, Kundtjänstchef samt  Privatrådgivare.  Olika specialist- och ledarroller i Trygg-Hansa. Ledamot av SEB Vinstandelsstiftelse. Facklig representant sedan 2015.

Utbildning: Universitetsstudier i matematik, statistik samt juridik. IFU-diplomerad.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 0 shares och 809 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 16 av 25

LinkedIn

Håkan Westerberg

Position: Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant (utsedd av Akademikerförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2015
Arbetstagarrepresentant (suppleant) 2011-2015
Född 1968

Andra uppdrag:
Ordförande: Akademikerföreningen i SEB.

Bakgrund:
Sales manager vid Trygg Hansa inom sakförsäkringsområdet. SEB i olika positioner inom system management och IT utveckling. Idag System Management Advisor. Facklig representant sedan 2001.

Utbildning:
Engineering logistics

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
4 005 A-aktier och 809 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2017: 17 av 17

LinkedIn

Annika Isenborg

Arbetstagarrepresentant – suppleant (utsedd av Finansförbundet)

Arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född 1967

Andra uppdrag:
Första vice Ordförande: Finansförbundet i SEB och Finansförbundets Regionala Klubb Group Operations i SEB.

Bakgrund:
Anställd på Fixed Income, Group Operations i SEB. Ledamot i styrelsen för SEB:s Vinstandelsstiftelse och Resultatpremiestiftelse.

Utbildning:
Universitetsstudier i Arbetsmiljörätt

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB: 257 A-aktier och 1 618 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 16 av 17

Charlotta Lindholm

Position: Arbetstagarrepresentant - suppleant (utsedd av Akademikerförbundet)

Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 2015
Född 1959

Andra uppdrag:
Vice Ordförande: Akademikerföreningen i SEB.
Ledamot: Alma Detthows Stiftelse

Bakgrund:
SEB i olika positioner bl.a. som bolånerådgivare och kundansvarig på SEB Bolån. Idag Kundansvarig Wealth Management, Private Banking Stiftelser. Facklig representant sedan 1999.

Utbildning:
Jur.kand.

Egna och närståendes aktieinnehav i SEB:
221 A-aktier och 809 conditional share rights.

Närvaro vid styrelse/kommittémöten 2018: 15 av 17