Vår organisation

SEB är en finansiell partner med ett brett utbud av tjänster. Vår organisation speglar att vi har både privata, små och medelstora företag, stora företag och finansiella institutioner som kunder. I Baltikum och Sverige har vi det bredaste erbjudandet. I vår verksamhet i Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien har vi fokus på fullserviceerbjudande till företagskunder och institutionella kunder.


Styrelsen

Styrelsen består av personer med solid kunskap och erfarenhet inom bank och finans, försäkring, kapitalförvaltning, fondverksamhet, kapitalanskaffning, riskkontroll, redovisning, internationell industriell verksamhet, små och medelstora företag, riskkapital, entreprenörskap och ledarskap. Styrelsens sammansättning uppfyller också behovet av kunskap och insikt om villkoren och förutsättningarna för verksamheten på de olika geografiska marknader där vi verkar. 

Läs mer om vår styrelse


Verkställande ledning

För att skydda koncernens intressen som helhet samråder ordföranden med GEC om frågor av vital betydelse eller av principiella betydelse. GEC behandlar bland annat frågor av gemensamt intresse för flera divisioner, strategiska frågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter. Koncernledningen möts minst två gånger i månaden.

Läs mer om vår verkställande ledning


Våra divisioner

För att uppfylla löftet om service i världsklass har banken tydligt definierade divisioner, som alla har ett ansvar att agera med engagemang och enkelhet och att samarbeta i kundernas intresse.

Läs mer om våra divisioner