Om vårt varumärke

Vi vill hjälpa människor, företag och entreprenörer att nå sina ambitioner och mål. Genom goda tider och sämre. För vår övertygelse är att kraften hos innovativa företag och ambitiösa individer i hög grad bidrar till att förändra världen till det bättre.

Denna övertygelse ligger därför till grund för hur vi definierar SEB:s varumärke, det vill säga hur våra kunder skall uppleva mötet med oss – oavsett i vilken miljö eller vilket sammanhang de möter oss. Därför är det även mycket viktigt att vår interna kultur präglas av denna övertygelse.

Det är vi som arbetar här som måste uppfylla vad vårt varumärke lovar genom att bidra med rätt resurser, rådgivning och med service i världsklass. Tillgångar vi byggt upp under 160 års samarbete med många av Skandinaviens mest tongivande företag och entreprenörer. Vilket även gör det lättare att hjälpa våra kunder skapa idéer och innovationer nu och i framtiden.

Vårt varumärke manifesteras alltså främst genom vårt agerande, men även genom vår varumärkesidentitet – dvs. vår logotyp, våra färger, vår typografi och vårt bildspråk samt genom vårt kommunikationskoncept ”Care for ambition”.

Vi hoppas att både du som är intresserad av att arbeta hos SEB och du som kund ska känna igen dig i vårt varumärke.