Teamet är ett av de mest erfarna ränteteamen i Finland. Det tillför värde till fonder och institutionella mandat genom en investeringsprocess med en omfattande grundläggande makroekonomisk analys med ett starkt fokus på centralbankerna – med kvantitativt stöd.

Teamet har ett nära samarbete med SEB:s globala ränteteam och kan därmed utnyttja deras analytiska resurser. Det finska ränteteamet förvaltar räntefonder noterade i euro och diskretionära mandat med fokus främst på norra Europa.