Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Danska ränteteamet

Det danska ränteteamet är ett av de mest erfarna i Norden. Teamet har haft utgångspunkt i samma strategi sedan 1999, med en kontinuerlig utveckling av processerna inom riskhantering, avkastningsanalys etc.

Teamet arbetar med såväl fonder som diskretionära mandat. Stort fokus ligger på danska bostadsobligationer. Investeringsprocessen kombinerar en fundamental makrovy med en relative value approach i syfte att optimera portföljernas avkastning. Teamets researchkapacitet och kvantitativa verktygslåda för danska bostadsobligationer skapar möjligheter att från ett bottom up-perspektiv välja obligationer med attraktiv värdering och därmed skapa förutsättningar för att addera kundvärde.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.