Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Teamet Quantitative Equities

Vårt team Quantitative Equities använder sig av sofistikerade, moderna metoder och flexibla modeller för att på ett systematiskt sätt samla in och analysera stora mängder data. En av de främsta förtjänsterna med den kvantitativa förvaltningen är just den enorma informationsmängden som analyseras på ett strukturerat vis för att i slutändan bygga väldiversifierade portföljer.

Tre kärnvärden

Vår kvantitativa förvaltning har fokus på tre kärnvärden som historiskt har visat sig vara framgångsrika. Vi strävar efter att investera i bolag som karaktäriseras av hög kvalitet, med kontrollerad risk och som vi kan köpa till en attraktiv värdering.

Investeringsprocess

I investeringsprocessen sorterar förvaltningsteamet den stora datamängden utifrån olika parametrar - exempelvis bolagsstorlek, värdering eller hållbarhetsaspekter - där de topprankade bolagen inom respektive parameter systematiskt selekteras fram. Viktiga inslag vid själva portföljsammansättningen är diversifiering och riskmedvetenhet. Samma strukturerade, objektiva och systematiska process används för alla fonder som teamet förvaltar, men specifika urvalskriterier anpassas till de lokala marknadernas förutsättningar.

Vår investeringsprocess baserar sig på väletablerad finansiell teori och understöds av statistisk och ekonomisk analys, fundamental bolagsanalys och ekonomisk forskning. Ledord i vårt arbete är noggrannhet och systematik i varje steg i investeringsprocessen.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.