Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Sverige/ Norden-teamet

Aktieteamet inom Sverige/Norden förvaltar breda nordiska aktiefonder samt regionbaserade fonder, och täcker hela skalan av företag från mycket små bolag till stora multinationella företag.

Vi investerar i kvalitetsbolag med bärkraftiga affärsmodeller och goda tillväxtmöjligheter. Investeringsprocessen bygger på ingående kunskap om företagen, baserat på noggrann efterforskning och regelbunden samverkan med företagen. Resultatet är fonder med så kallad bottom up-konstruktion, som består av de aktier som vi har mest förtroende för och vill behålla på lång sikt.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.