Vårt östeuropateam fokuserar på att skapa överavkastning på de östeuropeiska aktiemarknaderna med en strukturerad urvalsprocess med diskretionära inslag där värderingsdrivna principer för investeringar är tongivande.

De produkter som teamet förvaltar erbjuder flera sätt att få exponering till teman och marknader i Östeuropa. Vår investeringsprocess är baserad på erkänd finansiell teori samt tar det bästa av modern teknologi och en fundamental ansats till aktier.