Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Indexteamet

Indexteamet erbjuder indexfonder och skräddarsydda lösningar med exponering mot olika regioner och marknader. Målet är att skapa avkastning i linje med ett önskat jämförelseindex. Detta görs på ett effektivt och transparent sätt genom antingen full replikering eller genom optimering.

Fonderna förvaltas med hjälp av kvantitativa modeller som ser till att både risk och avkastning ligger i linje med önskat jämförelseindex. Investeringarna görs på ett noggrant och systematiskt sätt för att alltid eftersträva så låg relativ risk som möjligt med hänsyn taget till eventuella transaktionskostnader. ESG är en viktig och naturlig del i vår förvaltning då våra jämförelseindex speglar SEBs syn på ansvarsfulla investeringar.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.