Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Europeiska småbolagsteamet

Det europeiska småbolagsteamet använder sig av en fundamental bottom up-strategi för att hitta bolag med såväl kvalitet som attraktiv värdering, vilket ofta kan kopplas till omstruktureringar eller andra signifikanta förändringar. Utifrån omfattande riskkontroller investerar vi i bolag som är attraktivt prissatta i förhållande till vår bedömning av värdet. Detta ger en objektiv, faktabaserad och disciplinerad allokeringsstrategi, baserad på en systematisk process.

Investeringsprocessen bygger på kontinuerliga utvärderingar av den europeiska småbolagsmarknaden i kombination med fundamental analys. Vi tror att en strategi med aktiva aktieval är bäst lämpad för att tillföra värde i småbolagssegmentet, då detta segment tenderar att vara mest dynamiskt och anpassningsbart med förutsättningar att ge ökade vinster.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.