Vårt sponsorskap

Entreprenörskap och innovation

Självfallet är vi måna om att ha framgångsrika kunder även i framtiden, men vårt engagemang för entreprenörskap går mycket djupare än så. I vår mission säger vi: Det är genom våra kunders framgångar som vi bidrar till att samhället i stort kan växa och blomstra.

Genom vår entreprenörstrappa stödjer vi företagsamheten i alla steg från nyföretagande till entreprenörselit – från Ung Företagsamhet till utdelningen av den årliga utmärkelsen Entrepreneur of the year.

Ungdom

Ungdomarna är vår framtid. Av det skälet är varje ansträngning att ge alla ungdomar bra förutsättningar oerhört viktigt.

Vi samarbetar bland annat med den ideella organisationen Mentor som verkar för att motverka våld och droger bland unga. Mer än 1 000 medarbetare i Sverige och de baltiska länderna har fram till i dag engagerat sig i olika typer av mentorskap för att vara en brygga till vuxenvärlden för ungdomar. Vi driver också tennissamarbetet Next Generation, som är en av de största ungdomssatsningarna i Sverige, men även innehåller en mängd ungdomsaktiviteter i de nordiska länderna och Baltikum.

Utbildning och kunskap

Kunskap ger försprång. SEB bidrar aktivt till att sprida kunskap. Vi stödjer forskning och utbildning genom en mängd samarbeten med högskolor, både i form av bidrag till professurer och forskningsprojekt och genom ett väl etablerat samarbete riktat mot studenter vid högskolor såväl i Sverige som i de nordiska länderna.

Kultur och sport

SEB sponsrar Stockholms konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Vi stödjer även konserthusen i Göteborg, Riga samt Estlands Nationalopera.

SEB är också huvudsponsor av Swedish Open i tennis i Båstad.