SEB:s entreprenörssamarbeten gör skillnad

Under 2015 har SEB genom sina entreprenörssamarbeten deltagit i 70 aktiviteter och träffat 10 000 personer. "Vårt engagemang gör skillnad". Det bidrar både till våra affärer och till samhällsnytta, och det är något som vi ska vara stolta över, säger Belgin Fortaci, som arbetar med SEB:s entreprenörssamarbeten.

Under 2015 har 275 personer från SEB varit engagerade i bankens entreprenörssamarbeten. Sammanlagt har de investerat 1700 timmar av sin tid.

– Många från SEB är inblandade i olika typer av juryarbeten eller som handledare för entreprenörer i företagandets olika skeden, säger Belgin Fortaci.

Ung Företagsamhet Stockholm, Göteborg och Skåne

SEB:s partnerskap med UF har gjort det möjligt för 370 elever i Sverige att ta del av UF-utbildningen. Från SEB har 15 personer under totalt 130 timmar varit engagerade på olika sätt i Ung Företagsamhet.

Prins Daniels Fellowship

SEB har bidragit till att projektet kunnat besöka nio universitet/högskolor under 2015. Via föreläsningarna, som är en del av besöken, har cirka 1500 gymnasieelever och 1500 högskolestudenter fått lära sig mer om entreprenörskap.

Cirka 300 gymnasieelever och 300 studenter har under rundabordssamtal fått diskutera sina idéer och fört fördjupade samtal om entreprenörskap med ledande svenska entreprenörer från nätverket av inspiratörer i projektet.

Efter varje besök får publiken svara om de kan tänka sig att driva eget företag i framtiden. I genomsnitt svarar 90 procent av deltagarna att de kan tänka sig en framtid som entreprenör. Från SEB har 8 personer under totalt 120 timmar varit engagerade i projektet.

Venture Cup

Under 2015 har 1 113 entreprenörer med 659 affärsidéer deltagit i affärsplanetävlingen Venture Cup. Alla dessa bidrag har fått skriftlig feedback från juryn, och dessutom har cirka 20 000 personer utbildats i entreprenörskap.

Som nationell partner finansierar SEB en heltidsanställning på Venture Cup. Detta bidrar till att 44 affärsidéer under 2015 kostnadsfritt fick möjligheten att testa, utveckla och få skriftlig konstruktiv feedback på sin idé från juryn.

Undersökningar visar på att 30 procent av de som lämnar in sina affärsidéer startar företag direkt efter Venture Cup. Från SEB har 8 personer varit engagerade i Venture Cup under totalt 120 timmar.

Business Challenge

Under 2015 deltog 800 företag i Business Challenge. SEB har bland annat varit delaktiga i juryarbetet. Totalt har 4 personer varit engagerad på olika sätt och investerat cirka 40 timmar i Business Challenge.

NyföretagarCentrum

SEB är en partner till Nyföretagarcentrum i 50 kommuner samt partner till Nyföretagarcentrums paraplyorganisation Svenska Jobs & Society. Under 2015 har SEB:s partner NFC träffat 20 000 personer med affärsidéer, vilket lett till 9 000 nya företag och cirka 9 100 nya arbetstillfällen.

SEB är engagerade i lokalt och centralt styrelsearbete, individuell rådgivning på NFC och medverkar under seminarier och mässor.

YEOS

Den medlemsstyrda organisationen Young Entrepreneurs of Sweden, YEOS, som SEB är guldpartner till, har under året skapat 3200 nya jobb. Från SEB har 7 personer varit engagerade i YEOS under totalt 100 timmar.

THINGS

SEB är partner till THINGS, Sveriges första co-workingspace för hårdvaru-startups inom tillväxtområden. THINGS 50 medlemsföretag har under 2015 skapat 120 nya jobb. Från SEB har 4 personer varit engagerade i THINGS under totalt 20 timmar.

Entrepreneur of the Year

200 personer från SEB har investerat 600 timmar på partnerskapet i form av nomineringar, intervjuer och regionfinaler runt om i landet. Genom bankens engagemang bidrar SEB till att uppmärksamma och hylla Sveriges mest framgångsrika entreprenörer.

Guldklubban

Genom SEB:s engagemang bidrar banken till att uppmärksamma vikten av framgångsrikt ordförandeskap i noterade och onoterade bolag. Från SEB har 20 personer investerat 330 timmar på partnerskapet i form av nomineringar, juryarbete och regionceremonier runt om i landet.

Följ vårt arbete för Framtida Generationer på vår Facebook-sida - SEB Framtida Generationer, och gilla gärna sidan om du inte redan har gjort det.