Finansiell kunskap

Som bank ser vi behovet av att dela vår kunskap med alla grupper i samhället. Därigenom kan vi ge människor möjlighet att fatta mer välgrundade finansiella beslut och bidra till bättre fungerande samhällen.

SEB samarbetar med ungdomsplattformen Ungdomar.se och initiativet We Change, vilket är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Syftet är att inspirera och inkludera unga i samhällsutvecklingen och stärka dem i att hitta lösningar som bidrar till att uppnå de globala målen, (SDG) samt att styra kursen mot ett mer hållbart samhälle. 

SEB medverkade på 2018 års We Change-turné på flera orter i Sverige, bland annat med en workshop som syftade till att förklara hur ekonomiska kunskaper kan vara ett verktyg för minskad ojämlikhet i Sverige och världen. Återkopplingen från de 170  ungdomarna som svarade  på enkät var mycket positiva.

I Baltikum organiserar SEB road-shows om finansiell kunskap med målet att utbilda ungdomar att hantera privatekonomi och inspirera dem för framtiden