Entreprenörskap och innovation

Vi tror att Sverige behöver fler som startar och utvecklar företag för att vi ska kunna skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i framtiden. För att bidra till detta stödjer och samarbetar vi med ett antal olika organisationer som hjälper landets företagare.

Vi hjälper dig hela vägen upp för trappan

Med vår entreprenörstrappa vill vi tydliggöra det stöd som du kan få i företagandets alla faser, från de första tankarna på ett eget företag till en hyllad entreprenör. Detta gör vi bland annat genom finansiellt stöd och att vi engagerar oss i juryarbete, mentorskap och handledning tillsammans med Sveriges ledande organisationer inom företagande och entreprenörskap.

Vår entreprenörstrappa

1. Inspirera

Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet (UF) är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och företagsamhet genom att prova på entreprenörskap på riktigt.

Läs mer på ungforetagsamhet.se

Se mindre

Prins Daniels Fellowship & Entreprenörsprogram

Prins Daniels Fellowship och Entreprenörsprogram vill inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer. Genom att presentera goda förebilder och möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter i dialog är målsättningen att långsiktigt kunna bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. För att stötta de unga entreprenörer som har kommit en bit på vägen har man också utvecklat ett mentorskapsprogram. De företagare som blir antagna till programmet får tillgång till en mentor med lång erfarenhet och hjälp att utveckla sitt kontaktnät och företag.

Läs mer på iva.se/prins-daniels-fellowship

Se mindre

2. Planera

Venture Cup

Venture Cup är Sveriges ledande tävling för den som vill utveckla sin affärsidé och starta företag. Tävlingen arrangeras av en ideell organisation och genomförs i samarbete med landets högskolor och universitet. Varje år delas 1,8 miljoner svenska kronor ut till affärsidéer och entreprenörer för att på så sätt kunna bidra till en hållbar svensk tillväxt. Sedan starten 1998 har totalt 13 000 affärsidéer och 27 000 entreprenörer varit med i tävlingen.

Läs mer på venturecup.se

Se mindre

Business Challenge

Business Challenge riktar sig till alla mellan 18-35 år som ska starta ett företag eller som nyligen har startat ett och behöver hjälp med att komma igång eller vidareutveckla det. Genom Business Challenge har den unga företagaren möjlighet att få feedback på sin affärsmodell från Sveriges främsta företagsledare, experter, riskkapitalister och entreprenörer samtidigt som man tävlar om skräddarsydda affärsutvecklingsprogram, kompetensutveckling och kapital till företaget.

Läs mer på businesschallenge.se

Se mindre

3. Starta

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum består av ca 90 lokala kontor och täcker fler än 180 kommuner. Grundidén är att erbjuda kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget med målet att skapa fler livskraftiga företag i Sverige. Rådgivningen sker med hjälp av lokala nätverk kopplade till respektive kontor och finansieras främst genom det lokala näringslivets ekonomiska insatser. Nyföretagarcentrum hjälper mellan 5 000-10 000 nya företag att starta varje år. Dessa företag har sedan visat sig ha en unikt låg konkursandel jämfört med företag som inte tar hjälp av Nyföretagarcentrum vid uppstarten.

Läs mer på nyforetagarcentrum.com

Se mindre

Start up Stockholm

Start-Up Stockholm är Sveriges största rådgivningscentrum för kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning för företag i start- och tidig tillväxtfas. Här erbjuds ett brett utbud av seminarier och företagaren kan delta i program med särskild inriktning på start och tillväxt. Start-Up Stockholm drivs i ideell stiftelseform, har arbetat med nyföretagarrådgivning sedan 1987 och samtliga aktiviteter är kostnadsfria. Verksamheten bedrivs tillsammans med ett 40-tal offentliga och privata partners. Varje år söker 4000 personer rådgivning hos Start-Up Stockholm. Av dessa startar 2600 företag, och efter 5 år är 1400 företag fortfarande livskraftiga.

Läs mer på startupstockholm.se

Uppstart Malmö

Uppstart Malmö startade 2006 och drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse. Grundidén är att jobb stärker framtidstron och minskar segregation och att man därför vill se fler människor i arbete. Genom att hjälpa mindre företag att växa uthålligt och lönsamt så att de kan anställa fler, vill man ge människor som normalt står långt från arbetsmarknaden chans till ett arbete. Verksamheten sköts av stiftelsens egen personal tillsammans med ett antal affärsutvecklare. Dessutom har man ca 15 välmeriterade investerare knutna till stiftelsen. Hittills har stiftelsen bidragit till att ungefär 1000 personer i Malmöregionen har fått nytt jobb.

Läs mer på uppstartmalmo.se

Se mindre

Drivhuset

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag och på andra sätt förverkliga entreprenörers idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning, program för blivande entreprenörer och en kreativ miljö på Yesbox skapas entreprenörer på Drivhuset.

Läs mer på drivhuset.se

Se mindre

4. Utveckla

Minc

Minc är ett icke-vinstdrivande företag som ägs av Malmö stad. Syftet är att vara en lokal plattform för växande företag och personer med hög kompetens inom olika branscher. Minc vill att fler människor ska kunna tro på sina idéer, bli entreprenörer och bygga företag som kan skapa tillväxt och lösningar för framtiden. Detta vill man uppnå genom att skapa möjligheter för krossmöten över olika discipliner, kulturer, åldrar och idéer. Förutom en öppen yta där entreprenörerna kan sitta och arbeta tillsammans ordnar man olika evenemang och sätter samman program där Malmöregionens etablerade företag, entreprenörer och forskare får möjlighet att träffas och knyta kontakter för framtiden.

Läs mer på minc.se

Base10

BASE10 är ett center på 1000 kvm i hjärtat av Uppsala, där mellan 100-200 techtalanger och nystartade it-bolag kan sitta tillsammans, nätverka, inspireras, delta i evenemang och driva sina företag. Uppsala kommun är en av flera partners bakom Base 10, och syftet är att få de lokala talangerna inom tech-sektorn att starta nya företag och stanna kvar i området samt att bidra till att redan befintliga företag kan få hjälp att möta den snabba utvecklingen inom IT-sektorn.

Läs mer på facebook.com/base10uppsala.

Inkludera Invest

Inkludera Invest är en ideell förening utan ekonomiskt vinstintresse som drivs med hjälp av privat kapital. Målet är att så många människor som möjligt ska kunna delta i och bidra till det svenska samhället. Man vill ge individer i grupper som riskerar utanförskap motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett eventuellt utanförskap.

För att uppnå detta stödjer föreningen entreprenörer som utvecklat lösningar på sociala problem och utanförskap. Stödet består inte av pengar, utan av tid och kompetens. De sociala entreprenörerna får hjälp av personer med lång erfarenhet från näringslivet, för att på så sätt kunna nå ut till fler med sina lösningar.

Se mindre

5. Växa

YEoS

YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) är en medlemsstyrd organisation som har till syfte att utveckla, stödja och bygga nätverk mellan talangfulla unga entreprenörer så att de får större genomslagskraft och aktivt är med och bidrar till en bättre värld. Genomevenemang, träffar och onlinemöten, där man ofta blandar nytta med nöje, skapar YEoS möjligheter för entreprenörer att träffas för att inspireras, lära av och hjälpa varandra. Man vill också ge medlemmarna möjlighet att komma i kontakt med mentorer och investerare. Organisationen fokuserar på själva entreprenörskapet och inte på vilken bransch man verkar inom.

Läs mer på yeos.se

 

Se mindre

Connect

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital från näringslivet. På så sätt vill man förkorta entreprenörens väg till verkliga och varaktiga resultat. Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter. Förhoppningen är att de samlade insatserna ska leda till att fler företag blir framgångsrika. Modellen kommer från University of California i San Diego och finns idag över hela världen, vilket gör att man även kan erbjuda internationella kontaktvägar. I Sverige har Connect funnits sedan 1999 och man har idag regionala kontor med verksamhet i stora delar av landet.

Läs mer på connectsverige.se

Se mindre

SUP46

SUP46 (Start-Up People of Sweden) är en plats där digitala startup-entreprenörer kan sitta tillsammans, centralt i Stockholm. Här kan de samarbeta, inspireras av varandra, nätverka och bidra till varandras globala framgång. Det är också en plats dit investerare kan komma och få ta del av idéflödet.

Se mindre

6. Hylla

Guldklubban

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som instiftades av Deloitte och StyrelseAkademien år 2005. Nomineringarna sker i en nationell process och Guldklubban delas ut i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordföranden som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken. På så sätt vill man tydliggöra och öka medvetenheten om den viktiga roll som styrelseordföranden har i ett företag.

Läs mer på guldklubban.se

Se mindre

IFS/Årets Nybyggare

Idag väljer cirka 9 000 nybyggare årligen, trots svårigheter och bristande kontakter, att starta eget. Sverige har ca 70 000 nybyggare som bidrar till vår välfärd. IFS vill skapa förutsättningar för dessa nybyggare att växa och bli morgondagens svenska storföretag. Ett steg i den riktningen är priset Årets Nybyggare där Hans Majestät Kung Carl den XVI Gustaf är beskyddare. Priset delar ut varje år och ska ses som ett sätt att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund.

Läs mer på aretsnybyggare.se

Se mindre