Vårt samhällsengagemang

Genom vårt samhällsengagemang och våra sponsorskap vill vi hjälpa människor med ett entreprenöriellt tankesätt och deras idéer att växa. Speciellt brinner vi för initiativ som bidrar till en positiv samhällsutveckling – till exempel inom miljö, mångfald, jämställdhet I alla våra samarbeten tar vi en aktiv roll och bidrar med vår expertis.

Hållbart entreprenörskap – kärnan i vårt samhällsengagemang 

Entreprenörskap och innovation

Vi tror att Sverige behöver fler som startar och utvecklar företag för att vi ska kunna skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i framtiden. För att bidra till detta stödjer och samarbetar vi med ett antal olika organisationer som hjälper landets företagare.

Läs mer

Finansiell kunskap

Som bank ser vi behovet av att dela vår kunskap med alla grupper i samhället. Därigenom kan vi ge människor möjlighet att fatta mer välgrundade finansiella beslut och bidra till bättre fungerande samhällen.

Läs mer

Musik och lärande

SEB sponsrar Stockholms konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Vi stödjer även konserthusen i Göteborg, Riga samt Estlands Nationalopera.

Läs mer