Vårt samhällsengagemang

Vi stödjer framtida generationer. Det är den röda tråden i vårt samhällsengagemang. Vi väljer samarbeten som lyfter fram SEB:s roll som samhällsaktör i de länder vi verkar – och som främjar det vi genom åren lärt oss är grunden för framgångsrik tillväxt; entreprenörskap, och att stärka ungdomars förutsättningar genom finansiell kunskap, social inkludering och musik och lärande.

Framtida generationer – kärnan i vårt samhällsengagemang

Entreprenörskap och innovation

Vi tror att Sverige behöver fler som startar och utvecklar företag för att vi ska kunna skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i framtiden. För att bidra till detta stödjer och samarbetar vi med ett antal olika organisationer som hjälper landets företagare.

Läs mer

Finansiell kunskap

Som bank ser vi behovet av att dela vår kunskap med alla grupper i samhället. Därigenom kan vi ge människor möjlighet att fatta mer välgrundade finansiella beslut och bidra till bättre fungerande samhällen.

Läs mer

Social inkludering

Genom samarbete med ett antal partnerskap vill SEB stödja lika möjligheter och bidra till social inkludering. 

Läs mer

Musik och lärande

SEB sponsrar Stockholms konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Vi stödjer även konserthusen i Göteborg, Riga samt Estlands Nationalopera.

Läs mer