Vår policy för samhällsengagemang

Det här är grunderna för vårt samhällsengagemang:

 • Vi engagerar oss bara där vi kan ha en aktiv roll.
 • Vi bidrar aldrig bara med pengar.
 • Alla våra aktiviteter utgår från vår grundläggande värdegrund och handlar om
  • entreprenörskap och innovation
  • utveckling och inspiration för ungdomar
  • kunskap och utbildning
 • Vi har särskilt fokus på miljö, inkludering och mångfald och jämställdhet.
 • SEB är inte knutet till några politiska partier. Vi ger inte heller något ekonomiskt stöd till politiska partier eller har någon annan typ av politisk donation.