Vår policy för samhällsengagemang

All våra aktiviteter följer dessa riktlinjer:

  • Vi engagerar oss bara där vi kan ha en aktiv roll. Vi bidrar aldrig bara med pengar utan engagemang.
  • Alla våra aktiviteter utgår från vår grundläggande värdegrund och handlar om:
    - hållbara aktiviteter för ungdomar
    - entreprenörskap och innovation
    - kunskap och utbildning
  • Vi har hellre färre aktiviteter där vi kan säkra ett stort engagemang, än många små där vi saknar resurser att vara aktiva.