Våra väsentliga frågor

Väsentlighet handlar om att identifiera de frågor som är viktigast, både för våra intressenter och för vår egen verksamhet.  De är frågor som SEB behöver hantera för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och för att förverkliga bankens strategi.

SEB:s process för att identifiera de mest väsentliga frågorna bygger på ett löpande engagemang med våra intressenter kombinerat med vår egen bedömning av frågor som är av strategisk betydelse för vår verksamhet.

Frågor som identifieras utvärderas ur både intressent- och affärsperspektiv, och hur de påverkar SEB:s möjlighet att skapa och upprätthålla värde på tre till fem års sikt. Denna information vägleder oss sedan i vårt strategiska arbete och i vad vi fokuserar på i vår rapportering. 

I linje med den strategiska inriktningen och baserat på riskhantering och finansiell styrka och motståndskraft är de viktigaste frågorna att:

  • erbjuda tillfredsställande kund-upplevelse och service
  • behålla hög nivå inom affärsetik och datasäkerhet
  • bidra till ett samhälle som kännetecknas av innovationskapacitet och resurs­effektivitet.

Våra viktigaste framgångsfaktorer är vår innovationsförmåga, vår förmåga att genom digitalisering kunna skapa kundvärde, att vi kan utveckla våra talanger samt att vi kan integrera hållbarhet i våra produkter och tjänster.