Samhällsengagemang

Som bank är vi en integrerad del av samhället. Vi delar med oss av vår kunskap och vårt engagemang och bidrar till att stärka människor. Vi stödjer lokalsamhällen och bidrar med både tid och pengar när vi arbetar med noggrant utvalda partners. 

På SEB engagerar vi oss för framtida generationer. Vi fokuserar på entreprenörskap och innovation, finansiell kunskap och social inkludering. 

Läs mer vårt arbete med Samhällsengagemang här.

SEB är inte knutet till några politiska partier. Vi ger inte heller något ekonomiskt stöd till politiska partier eller har någon annan typ av politisk donation.