Vår syn på skatt

De senaste åren har skattefrågor fått ökat medialt fokus. Att driva en lönsam och hållbar verksamhet möjliggör för SEB att bidra till de samhällen där vi är verksamma genom att betala bolagsskatt, sociala avgifter samt bankavgifter. SEB är berett att möta de ökade förväntningarna om öppenhet i vår skattehantering och kontinuerligt arbeta för att öka omfattningen av vår kommunikation kring skatt.

Ny skattepolicy

SEB har verksamhet i mer än 20 länder och att alltid följa med våra kunder ut i världen och stötta dem i internationell handel är en del av vår kärnverksamhet. Skattelagstiftningen och regelverken i olika länder är till stor del inte harmoniserade men SEB arbetar för en ökad transparens och öppenhet i vår skattehantering. SEB har en koncernövergripande skattepolicy som senast antogs av styrelsen i december 2017. Den kan laddas ner här (på engelska).

SEB en betydande skattebetalare

SEB är en betydande betalare av bolagsskatt, sociala avgifter samt bankavgifter i många länder. Vi har inte möjlighet att dra av mervärdesskatt för finansiella tjänster och därmed är denna skatt en stor kostnad för SEB. Vi spelar dessutom en viktig roll vid insamling, rapportering och betalning av skatt på utdelning samt ränta för kunder. År 2016 uppgick SEB:s skattekostnad till 4 249 miljoner kronor (4 284 miljoner 2015) globalt. SEB-koncernen betalade även sociala avgifter till ett värde av 2 606 miljoner kronor samt stabilitetsavgifter och insättningsgaranti på 1 362 miljoner kronor under 2016.

För detaljerad uppdelning av betald skatt per land, se SEB:s årsredovisning 2016 s.83 och s.99.