Hållbar leverantörskedja

SEB har en stark ambition att bidra till en hållbar tillväxt och att göra skillnad för kunder, medarbetare och samhället i stort. Det är viktigt för oss att ha nära relationer och att interagera med alla våra intressenter, även våra leverantörer.

Vi är övertygade om att ha leverantörer med hög kvalitet när det gäller miljö-, sociala och etiska aspekter skapar större värden för oss såväl som för våra leverantörer. Hållbara affärer handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv.

I vår uppförandekod för leverantörer uttrycker vi vikten av att ha en hållbar leverantörskedja och vad vi förväntar oss av våra leverantörer. 

Granskningsplattform

För att identifiera hållbarhetsriskerna bland våra leverantörer inleder SEB med att göra en första bedömning. Varje leverantörs risknivå för hållbarhet bestäms av land, bransch och om tjänsten är av affärskritisk betydelse, till exempel vad gäller hur mycket SEB spenderar på leverantör, om tjänsten är outsourcad osv.

Risknivån för specifika länder och branscher tillhandahålls av en extern partner, EcoVadis, med omfattande expertis i ämnet. Genom EcoVadis granskningsplattform för hållbarhet bedöms och betygssätts våra leverantörer. Plattformen kombinerar expertis för hållbarhetsbedömning med verktyg för datahantering, och gör det möjligt för våra leverantörer att visa på best-practice i sitt hållbarhetsarbete.

Leverantörer som i den initiala leverantörsbedömningen identifieras ha en potentiellt ökad risknivå granskas ytterligare av EcoVadis i en förstärkt bedömning. Resultatet av granskningen används av SEB som viktig parameter i valet av leverantörer, men också för att mäta och utveckla nuvarande leverantörers kvalitet inom hållbarhetsområdet.