Hållbar leverantörskedja

SEB har en stark ambition att bidra till en hållbar tillväxt och att göra skillnad för kunder, medarbetare och samhället i stort. Det är viktigt för oss att ha nära relationer och att interagera med alla våra intressenter, även våra leverantörer.

Vi är övertygade om att ha leverantörer med hög kvalitet när det gäller miljö-, sociala och etiska aspekter skapar större värden för oss såväl som för våra leverantörer. Hållbara affärer handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv.

I vår uppförandekod för leverantörer uttrycker vi vikten av att ha en hållbar leverantörskedja och vad vi förväntar oss av våra leverantörer. Denna uppförandekod som är baserad på SEB:s koncernövergripande uppförandekod är grundläggande för vår inköpsprocess och avgörande för vår bedömning av leverantörer.

Granskningsplattform

SEB använder EcoVadis granskningsplattform för hållbarhet för bedömningen och betygssättningen av våra leverantörer. Plattformen kombinerar expertis för hållbarhetsbedömning med verktyg för datahantering, och gör det möjligt för våra leverantörer att visa på best-practice i sitt hållbarhetsarbete. Målet är att öka det genomsnittliga hållbarhetsbetyget bland dem som levererar produkter och tjänster till SEB.

Resultatet av granskningen kommer att användas av SEB som viktig parameter i valet av leverantörer, men också för att mäta och utveckla nuvarande leverantörers kvalitet inom hållbarhetsområdet. För befintliga leverantörer kommer SEB att uppmärksamma dem som uppnår de högsta resultaten och främja anlitandet av dessa. Högst rankade leverantörer kommer att publiceras här på SEB:s webbplats (Hållbar leverantörskedja). Leverantörer som får låga betyg kommer att få stöd av SEB att driva utveckling framåt, och steg för steg förbättra resultaten.

Processen

Användningen av EcoVadis granskningsplattform för hållbarhet är en del av SEB:s leverantörsbedömning. De leverantörer vars produkter och tjänster upphandlas till ett värde av minst 500 000 kronor kommer att bedömas och betygssättas för sitt hållbarhetsarbete. Flera grupper av SEB:s befintliga leverantörer kommer också att bedömas och betygsättas. Totalt sett kommer de bedömda leverantörerna utgöra 80 procent av SEB:s årliga utgifter för inköp.

Leverantörer kommer att få en inbjudan från SEB att fylla i utvärderingsformuläret i granskningsplattformen. Leverantörer utan betyg från EcoVadis, eller leverantörer med låga betyg som visar ovilja till förbättring, kommer allteftersom att uteslutas från SEB.