Visselblåsning (Whistleblowing)

SEB har en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Du kan rapportera både under och utanför arbetstid. Din identitet kommer att hållas hemlig i uppföljning, förfrågningar och diskussioner i ärendet såvida vi inte är skyldiga enligt lagen att röja din identitet. Skulle så vara fallet kommer du att bli informerad. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar, varken vid tidpunkten för rapporteringen eller i framtiden.

Vem kontaktar du?

Gent Jansson, Chef för Group Compliance: telefon 08-7639148 eller mobil 070-7734103.

Björn Rosenkvist, Chef för Group Internal Audit: telefon 08-7636101 eller mobil 070-2186101.