Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Bild på Magnus Carlsson.

Ställföreträdande VD och koncernchef

Magnus Carlsson

  • Ställföreträdande VD och koncernchef sedan 2014
  • VL-medlem sedan 2005
  • Anställd i SEB sedan 1993
  • Född 1956

Utbildning:

Civ.ek

Egna och närståendes aktieinnehav:

221 801 aktier och aktierätter, varav 54 998 A-aktier, 129 402 aktierätter och 37 401 villkorade aktierätter.


Kontaktinformation