2017 – Ännu ett lyckosamt år för Gamla Liv

År efter år har Gamla Livs portfölj utvecklats positivt och 2017 var inget undantag. Avkastningen för helåret landade på 6,9 procent.

Ett mycket bra resultat och vi står oss väl i konkurrensen.

2017 blev året då finansmarknaderna lyckades skaka av sig såväl politiska haverier som uppskruvade tonlägen och oroligheter på ett flertal platser i världen. Framtidsoptimismen har inte låtit sig rubbas och lär hålla i sig ännu ett tag. Den globala tillväxten förväntas bli ännu högre 2018 jämfört med 2017.
– Det betyder att vi har räntehöjningar att förvänta. Trenden med exceptionellt låga styr- och marknadsräntor bröts redan under 2017, där USA gick före och fler centralbanker kommer successivt att följa efter, säger Nils Henriksson.

Med god ekonomisk tillväxt ökar risken för inflation, vilket i sin tur kan innebära att den långa perioden med synnerligen stabila marknader är över.
– Det kommer inte att bli riktigt lika stillsamt framöver. Vi får sannolikt räkna med, om inte tvära kast, så betydligt större svängningar, säger Nils Henriksson.

Väl rustade för större rörelser

Gamla Livs diversifierade portfölj är väl rustad för en period med lite större marknadsrörelser samtidigt som avkastningen har varit god under 2017. På helåret uppgick den till 6,9 procent, en av de allra högsta i branschen. Återbäringsräntan är så hög som 10 procent.
– Målsättningen är en stabil utveckling till en relativt låg risk. Vi vill kunna leverera en konkurrenskraftig avkastning under en lång tid framöver så att värdet på våra kunders försäkringskapital fortsätter att växa med en god årstakt, säger Nils Henriksson.

De investeringar som gick allra bäst under 2017 var noterade aktier följt av fastigheter. Hållbarhet får ett allt större fokus och det gäller även för Gamla Liv där det sker en kontinuerlig omplacering av portföljen för ett ökat bidrag till en minskad växthuseffekt. I början av 2018 beslutade dessutom Gamla Liv att ett antal bolag kommer att exkluderas mot bakgrund av brott mot internationella normer och konventioner.