Pensionering utomlands - Välj land med hjärtat och inte med plånboken

Drömmer du om en pensionärstillvaro på varmare breddgrader? Jens Magnusson, privatekonom på SEB redogör för vad du bör tänka på inför en utlandsflytt. Möt också paret Lundin som bor på franska Rivieran och njuter av 300 soldagar om året.

Allt fler väjer att pensionera sig utomlands. Men än så länge är det en minoritet som flyttar till värmen, oftast handlar det om att återvända till sitt ursprungliga hemland. Flest utlandspensionärer bor i Finland, drygt 55 000 personer. – Det är ett stort åtagande att lämna Sverige. Mitt grundtips är att pensionera sig utomlands för att det är något man drömmer om, att välja en plats där man trivs och kanske redan har sociala kontakter. Ekonomiska fördelar som till exempel lägre skatt, ska vara en bonus, säger Jens Magnusson.

Ta hjälp av rådgivare

Du som är seriöst intresserad av att flytta ut från Sverige bör läsa på om lokala förhållanden och sätta dig in i alla juridiska konsekvenser. Jens Magnusson rekommenderar att tidigt i processen ta hjälp av en expert på området. – Det är viktigt att reda ut exakt vad som gäller, inte minst, möjligheten att få pensionen utbetald i ditt nya hemland. Skillnaderna mellan olika länder är stora och förhållanden kan ändras snabbt.

Att du flyttat ut från Sverige betyder inte att du per automatik får ta del av ditt nya hemlands skatteregler. Det krävs mer än så. Bland annat måste permanentbostaden i Sverige säljas och de framtida besöken hållas korta. – Skatteverket gör en sammanlagd bedömning av varje enskild persons situation, men du får inte ha "väsentlig anknytning" till Sverige, säger Jens Magnusson.

SINK-skatten kan höjas

De avtal som Sverige har med respektive land och som reglerar vilka inkomster som beskattas var, skiljer sig åt. Vanligast är att beskattning sker i det land där du är bosatt. Om du ska betala skatt i Sverige finns särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta, SINK, som föreslås att höjas 2018, från 20 till 25 procent.

Portugals skatteregler för inflyttade pensionärer har diskuterats flitigt. Där betalar du SINK-skatt på din allmänna pension, på privata pensionsförsäkringar och på tjänstepension från offentlig sektor, däremot beskattas tjänstepension från den privata sektorn inte alls. – Det kan handla om stora summor för den som arbetat länge, haft en hög lön och ett bra tjänstepensionsavtal. Men än så länge har det inte lett till någon massflytt från Sverige till Portugal. I dagsläget är det cirka 1 500 svenskar som får sin pension utbetald i Portugal, säger Jens Magnusson.

Olika arvslagar Sedan 2015 har EU en ny arvslag. Huvudregeln är att man följer arvsreglerna i det land där man är bosatt, även om man inte är medborgare. – Många länder har helt andra arvslagar än Sverige och du kan behöva skriva ett testamente så att de du vill skydda inte blir utan sitt arv, säger Jens Magnusson.

Behovet av sjukvård ökar ofta i takt med stigande ålder. Om du är bosatt i ett EU-land krävs i normalfallet ett intyg från Försäkringskassan för att omfattas av samma sjukvårdsförmåner som i Sverige. Utanför EU kan en privat sjukvårdsförsäkring bli nödvändig för ett fullgott skydd.

Annorlunda prissättning

Har du börjat leta bostad i ditt drömland? Tänk på att det troligen inte räcker med att kontakta en fastighetsmäklare utan att du kan behöva en jurist som reder ut vad som gäller. – Det är ofta krångligt att köpa fastighet utomlands, i vissa fall till och med oerhört invecklat och prissättningen är annorlunda. Köper du en lägenhet för 200 000 euro tillkommer avgifter, skatter och arvoden som kan uppgå till 20–30 procent av priset, ibland ännu mer, avslutar Jens Magnusson.