Med blick för sin omvärld

Med forskarens nyfikna ögon, alltid på språng mot framtiden och med ett engagemang som sträcker sig långt utanför alla lärosätens väggar. Möt Trygg-Stiftelsens nya ledamot Magnus Dahlquist.

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm sedan snart 15 år, gästprofessurer vid utländska universitet, prisbelönta forskningsartiklar.
Rådgivare till samhällsbärande institutioner som Svenska kyrkan, Pensionsmyndigheten och Nobelstiftelsen. Magnus Dahlquists cv är längre än de flestas, men det som utmärker honom allra mest är en smittande entusiasm.
– Jag hittade rätt tidigt i livet, har alltid känt mig hemma i den akademiska världen, men forskning bedrivs inte i slutna rum utan har en given plats i samhället och i världen.

En drivkraft präglad av att hellre vara en medioker spelare i en internationell liga än stjärna i allsvenskan har lett Magnus Dahlquist ut i vida världen. Och bidrog starkt till att han var med och la grunden till Swedish House of Finance – ett nationellt center för finansforskning där han i dag är verksam.
– Här finns inte bara forskarstudenter, professorer och föreläsare från världens alla hörn. Hos oss möts forskning och näringsliv, Handelshögskolan har fått en naturlig roll i samhällsdebatten och vi är viktiga för dialogen med industri och beslutsfattare.

Magnus Dahlquist känner sig hedrad inför sitt nya uppdrag i Trygg-Stiftelsen, det fanns ingen tvekan att tacka ja.
– Gamla Liv är ett demokratiskt och transparent försäkringsbolag och den kanske viktigaste uppgiften för Trygg-Stiftelsens styrelse är att verka för att Gamla Livs försäkringstagare får en god avkastning till en väl avvägd risk. Med andra ord, fundamentet vad gäller placeringar i allmänhet och pensionsportföljer i synnerhet. Ett område som jag har borrat djupt i och där jag med min bakgrund hoppas kunna bidra med nya dimensioner.