”Gamla Liv går bra och vi är rustade för lite tuffare tider”

Det fortsätter att gå bra för Gamla Livs portfölj. Avkastningen är positiv och återbäringsräntan ligger kvar på samma höga nivå som i våras, tio procent.
– Vi lämnar ännu ett lyckat halvår bakom oss, säger vd Nils Henriksson.

Totalavkastningen för årets sex första månader blev med sina 2,1 procent förvisso något lägre jämfört med helåret 2017, men har stigit under hösten och prognosen är fortsatt god. Det finns med andra ord ingen anledning att rucka på strategin om en stabil utveckling till en relativt låg risk.
– Målsättningen är glasklar, säger Nils Henriksson. Våra kunders försäkringskapital ska fortsätta att växa med en god årstakt.

Under 2017 lyckades finansmarknaderna skaka av sig politiska haverier och ett flertal oroligheter runt om i världen. Framtidsoptimismen har fått följa med in i 2018 och tillväxten är god. Men några orosmoln har dykt upp längs vägen och då främst på tillväxtmarknader som Turkiet, Argentina och Sydafrika som alla har haft några stökiga månader.
– Stigande amerikanska räntor och en stärkt dollarkurs har lett till att investerarna plockat hem sitt kapital från dessa marknader och återvänt till dollarn, säger Nils Henriksson som menar att det lär bli fler räntehöjningar från amerikanska Fed och att andra centralbanker kommer att följa efter.
– Ju längre period av ekonomisk tillväxt desto större risk för inflation. Dessutom kan den globala ekonomin på sikt komma att påverkas av USA:s handelshinder.

Gamla Livs portfölj är rustad för tider med lite större marknadsrörelser samtidigt som alla tillgångsslag har levererat på uppsidan hittills i år.
– Noterade och onoterade aktier samt svenska fastigheter är det som har gått allra bäst, säger Nils Henriksson.

Vad mer finns att lyfta upp sedan sist?

– GDPR lär väl knappast ha undgått någon och införandet av detta var en viktig aktivitet under våren. Fler nya regelverk i syfte att förbättra för kunderna är på gång och är något vi lär återkomma till.
– Gamla Liv må vara stängt för nyteckning sedan 21 år, men vi förvaltar 180 miljarder och är i allra högsta grad ett pensionsbolag mitt i samtiden, avslutar Nils Henriksson.