Det är en fantastisk möjlighet att påverka

Visste du att du via Trygg-Stiftelsen och dess lokala fullmäktigeråd har ett avgörande inflytande över Gamla Liv? Möt ledamoten Margareta Sparv Andersson som tagit vara på möjligheten att påverka.

Trygg-Stiftelsens uppgift är att tillvarata dina intressen som försäkringstagare i Gamla Liv och att verka för god tillväxt på ditt sparande. Genom direkta val till 24 fullmäktigeråd, som utser stiftelsens styrelse, garanteras alla sparares möjlighet till inflytande.
Fullmäktigeråden finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Varje råd består av fyra ledamöter som väljs på fem år. En av dem som har fått förtroendet är Margareta Sparv Andersson, ledamot i Jönköpingsrådet.

Jag är inne på min tredje mandatperiod, denna gång som ordförande. 2020 är det dags för val igen och jag hoppas på en fortsättning, men det vet man förstås aldrig.

Ett arbete som ger resultat

Enligt Margareta Sparv Andersson är det i runda tal 15 procent av Gamla Livs omkring 350 000 kunder som använder sin röst. Det finns med andra ord utrymme för fler att engagera sig genom att rösta men också som kandidater till råden.
– Vi vill gärna bibehålla en god representation vad gäller bakgrund, kön, ålder och bostadsort. Som ledamot har man en viktig roll att fylla genom att företräda övriga försäkringstagare. Roligt, lärorikt och ovärderliga kontakter är sådant som Margareta Sparv Andersson framhåller som skäl till att anmäla sitt intresse att bli ledamot. Och möjligheten att kunna påverka.
– Rådens arbete ger resultat. Vi har bland annat fått gehör för ett större fokus på hållbara placeringar och att välja bort etiskt tveksamma investeringar. Önskemål vi har fångat upp och valt att föra fram.

Alla ledamöter får under sin mandatperiod, utbildning i kapitalförvaltning och annat som stärker deras roll.
– Att få kompetensutveckling inom ett område som har stor påverkan på ens eget liv, är guld värt. Jag har lärt mig massor under mina 12 år, säger Margareta Sparv Andersson.

Tidig pension

Sedan ett drygt halvår är Margareta Sparv Andersson pensionär, ett val som blev möjligt tack vare en god planering och förmånliga pensionsavsättningar. Och ett långt arbetsliv.
– Jag har inga egna barn och avbrotten har varit få, jag har kunnat påverka mina pensionsavsättningar genom att vara egenföretagare. Och alla lärdomar som ledamot har kommit väl till pass.

Margareta Sparv Anderssons tips:

  • Börja spara till din pension i god tid
  • Ta hjälp av din bank, var inte rädd för att fråga
  • Gör plats för avstämning i samband med livshändelser och skruva målsättningarna