Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Vi är som en intern innovationsbyrå i banken”

Bild på Adam Österman och Sofia Öquist.
Adam Österman och Sofia Öquist.

De är helt överens. Det bästa med Innovation lab är att få jobba med alla kunniga och inspirerande människor. Dessutom skapar de processer som labbet sätter igång stort värde. Adam Österman och Sofia Öquist är på rätt plats i SEB.

Adam Österman har alltid haft en entreprenöriell ådra och Sofia Öquist har ända sedan hon gjorde praktik under studietiden drivits av att utmana fördomar och hitta nya affärsmodeller. Tillsammans driver de nu SEB Innovation lab som fungerar som en intern innovationsbyrå i banken.

– Det allra bästa är när våra kollegor kommer ur ’ett innovation lab’ och säger att ’det här är det roligaste jag har gjort i banken. Att få tillbaka den feedbacken är fantastiskt, säger Adam Österman.

Bygger en innovationskultur

Labbet grundades 2015 efter en inspirationsresa till San Fransisco där de stora techbolagen på olika sätt jobbar med att ta tillvara sin främsta tillgång i innovationsarbetet – medarbetarna. De första åren drevs Innovation lab som ett internt entreprenörsprogram där medarbetare fick utveckla sina affärsidéer.

Sedan 2018 har arbetet med att bygga en innovationskultur, skapa intraprenörer och hitta nya affärslösningar i banken allt mer styrts om mot att även innefatta affärsutveckling tillsammans med storkunder.

–  För att hitta nästa affärsmodell behöver vi utforska nya sätt att kombinera våra lösningar med kundernas. Vi måste utmana föreställningarna av hur saker görs i dag. Det handlar mycket om teknik, som AI, och hur nya affärsmodeller kan appliceras på det, säger Sofia Öquist. 

Innovationsarbetet startar hos medarbetarna

Det interna innovationsarbetet startar oftast med ett initiativ från medarbetare som vill utforska en idé eller lösa ett problem tillsammans med en kund. Innovation lab samlar då kompetenser från olika delar av banken och designar en metod för att på bästa sätt ta sig an utmaningen.

Stommen i processen är att ju fler perspektiv och erfarenheter som samlas i ett projekt, desto större chans att lyckas hitta de verkligt nyskapande tjänsterna.

– Vi pratar om positiv friktion. I en grupp som aldrig har jobbat med varandra tidigare blir det hög friktion innan gruppen accelererar och kommer igång. När man kommer förbi det första steget – det är där de stora idéerna kläcks, säger Adam Österman.

En viktig del i uppdraget är att luckra upp den traditionella indelningen mellan IT och affär. I ett Hackathon samlas bankens IT-medarbetare med andra kompetenser för att tillsammans se problem och lösningar med nya ögon.

Vad är viktigt för att ett initiativ som Innovation lab ska lyckas i en stor organisation?

– Att det finns en välgrundad förståelse för att innovation är navet i ett företags förändringsförmåga. Att det finns ett driv och engagemang hos högsta ledningen som ger ett tydligt mandat att driva, testa och utveckla nya initiativ, säger Adam Österman.

Vad är mest givande med att arbeta i SEB:s Innovation lab?

Att vi får arbeta tillsammans med många kunniga personer i banken och i andra företag. Ingen arbetsdag är den andra lik och det kommer ständigt nya saker som behöver utvärderas och som vi behöver förstå. Allt det engagemang som alla bidrar med sprider sig som en positiv spiral som får stor värdeeffekt, säger Sofia Öquist

Hur ser ni att SEB Innovation lab ska utvecklas i framtiden?

Vi funderar mycket över det, vilka kapaciteter vi behöver, vilka strategiska områden som banken behöver fokusera på. Det är så otroligt mycket vi måste ta hänsyn till när det gäller hur vi ska sätta vår strategiska agenda och rusta oss framöver. I grund och botten handlar det om hur vi ytterligare stärker vår innovationskapacitet och samskapande med kunder och partners, säger Sofia Öquist.