Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

"På SEB finns driv och arbetsglädje"

Jeanette Almberg

SEB rankas i olika sammanhang som en av Sveriges bästa arbetsgivare. Långsiktighet är ryggraden i hela verksamheten – inte minst när det gäller bankens samhällsengagemang.  

SEB har flera gånger, och i olika sammanhang, utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare i sin bransch, bland annat i Universums undersökningar mot studenter och yrkesverksamma. Utöver att vara en stor arbetsgivare i finansbranschen är banken också en av Sveriges största arbetsgivare inom tech och IT. Jeanette Almberg är HR-direktör på SEB och medlem i koncernledningen. Hennes uppdrag är att se till att organisationen lever upp till sin framträdande position bland medarbetarna och att säkerställa tillgången på rätt kompetens, rätt ledare och motiverade medarbetare i en allt mer föränderlig värld. 

– Jag brinner för att hitta människor som är rustade för framtiden. Det kontinuerliga lärandet är en samhällsfråga och vi måste känna oss trygga med att alla har tillgång till ny kunskap. Det är ett oerhört roligt jobb och jag är stolt över SEB som företag!  
  
För att kunna möta framtidens utmaningar söker SEB framför allt människor som är duktiga på innovation och att driva förändring – inte minst inom ledarskap. Jeanette Almberg berättar att omvandlingen kräver ett transformativt ledarskap som har insikt om kundernas förändrade behov och vart banken är på väg under nya förutsättningar. 

– Bankvärlden som bransch har blivit en central hubb i samhället. Detta är attraktivt för de som vill påverka och vara med att skapa nytt. Därför behöver vi ledare som förstår den nya tekniken, moderna arbetssätt och behovet av kontinuerligt lärande. Vi behöver utveckla mer blandade team med olika funktioner. Och vi behöver både ekonomer, ingenjörer och IT-specialister. Det är när dessa samverkar som vi får till de bästa kundlösningarna. 

SEB grundades av familjen Wallenberg för över 160 år sedan. Det blir tydligt i bankens samhällsengagemang och i den långsiktighet som finns i allt de gör – från medarbetare och kundrelationer till teknik och forskning. För att hitta framtidens medarbetare lägger de stor kraft på att ta en aktiv roll i samhället samt att vara ute och träffa studenter på skolor och universitet. 

– Vi har ett brett utbud av möjligheter och karriärvägar, med både många olika affärsroller men också specialister inom till exempel juridik och IT. Dessutom har vi skapat en arbetsmiljö som är öppen och inbjuder till samverkan. På SEB finns driv och arbetsglädje och en stor variation av människor med hög professionalism. Jag tror också att många nyanställda blir förvånade över det internationella perspektivet – vi har verksamhet i 20 länder och koppling till den internationella arenan, avslutar Jeanette Almberg.