Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lärandeprocessen är minst lika viktig som slutresultatet.

Som Client Service Manager får Alexander Wahlgren dagligen träffa kunder och hjälpa dem med allt från den dagliga verksamheten till större projekt. Hans arbete handlar mycket om både intern och extern dialog, nätverkande och att driva projekt. Mycket av det han gör i sin roll idag fick han från Trainee-programmet. Han berättar mer för oss om den tiden, och vad han har lärt sig.

Vad gjorde du som Trainee?

– Mycket av tiden handlade om att lära känna alla i Trainee-gruppen och nätverka. Man får lära sig samarbetet mellan Business och Tech avdelningarna - hur viktigt det är att förstå båda språken. Det var många bra projekt där man introducerades till hela banken. Vi hade olika ”business challenges” och ”data driven projects” som innebar att vi fick arbeta med verkliga projekt som SEB håller på med där vi fick vara med att ta fram och utveckla förslag till lösningar att ta vidare inom organisationen. Under fem lediga fredagar hade vi också “Gig-days” där vi fick uppdraget att göra en valfri uppgift, så länge det skapade värde för dig som trainee och för SEB. Det var ett givande sätt att använda sig av sin verktygslåda och vara kreativ. På så vis fick jag också lära mig hur viktig lärandeprocessen är, och inte bara slutresultatet.

Vad tyckte du om programmet?

– Det var från start väldigt bra, med fokus på både egna värderingar, vem man är och vart man vill ta sig, men också teambuilding som skapar en grund för hur man tog sig an projekten framöver. Samarbetet med Tech-avdelningen har också varit av extra nytta för mig personligen. Vi driver många olika projekt och idéer från affärssidan där vi möter kundernas behov, och sen har vi dialog med Tech för att driva saker framåt.

Vad gör du idag när Trainee-året är slut?

– Idag är jag Client Service Manager på Investor Services som tillhör Large Corporations & Financial Institutions (LCFI). Jag ansvarar för kundportföljer och hjälper kunder både på daglig basis, men också med längre projekt. Till exempel om en kund implementerar en ny fond så hjälper jag med uppsättning så att de kommer in på olika marknader.

Vad är det roligaste med din roll?

– Det är mycket kundmöten, och det är verkligen det jag brinner för. Det är det roligaste med att vakna på morgonen, att veta att jag kommer prata med både interna parter för att effektivisera och hitta vägar framåt, men också den externa kunddialogen för att visa vad vi kan erbjuda och göra servicen bättre för dem. Det är också givande att se allt engagemang och att samarbeta med andra delar av banken, till exempel Tech-avdelningen, för en större helhetsbild.

Vad tar du med dig i din roll idag, från din tid som Trainee?

– Framför allt är nätverkande A och O i en stor organisation, både internt och externt, och det var verkligen något jag tog med mig från Trainee-programmet. Jag tar också med mig presentationsteknik som vi arbetade mycket med - hur viktigt det är med rätt ord, storytelling och att fånga intresse, särskilt i kundmöten. Framför allt fick jag lära mig att när det gäller interna projekt så börjar man, gör om och gör nytt, det behöver inte bli 100% rätt första gången. Fail fast, gå vidare, och prova igen. När det gäller kunder är det dock viktigt att det blir rätt direkt.

Vad har du för råd till den som funderar på att söka till Trainee-programmet?

– Det läggs ut ett antal olika roller varje år. Läs på om rollerna eller hitta någon som jobbar i rollen som intresserar dig och ställ frågor. Våga söka! Man behöver inte ha en ren ekonomibakgrund för att börja jobba på bank, bredden av organisationen gör att utvecklingen går framåt och vi har team som kompletterar varandra. Viktigt att tänka på är att man behöver vara väldigt nyfiken och våga uttrycka vad man vill göra och vilka man vill träffa. Det är upp till en själv hur man bygger sitt program.