Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ett entreprenöriellt tänk hjälper inom SEB

Karriärmöjligheter och innovativa start-ups fick den tyska studenten Alexander Leucht att välja Sverige. Hållbarhet och fokus på innovation begränsade det till SEB, och i juni 2021 tog Alexander examen från SEB: s internationella traineeprogram.

Efter studier i industriteknik med fokus på finansiering i München flyttade Alexander Leucht till Uppsala i Sverige för att fortsätta sina studier i ekonomi.

– Så många intressanta start-ups och tech-företag kommer från Sverige. Särskilt Stockholm är en innovativ stad och en europeisk hubb för nystartade företag.

– Jag tycker verkligen om att bo i Sverige - människor är öppna och vänliga och naturen är vacker – och eftersom det finns många intressanta karriärmöjligheter här bestämde jag mig för att stanna.

Vad var det som gjorde att du sökte till SEB:s program?

– Efter universitetsstudier är ett traineeprogram ett bra sätt att lära sig mer och utvecklas vidare. Det är också en möjlighet att få en helhetssyn på ett företag, samtidigt som man bygger ett nätverk med trainees och andra kollegor.

– Anledningen till att jag valde SEB är bankens fokus på hållbarhet och det faktum att SEB är ett innovativt och globalt företag. Innan jag flyttade till Sverige hade jag inte mycket erfarenhet av hållbar finansiering. Men ju mer jag lär mig om det och arbetar med det, desto säkrare blir jag att det är ett av de viktigaste ämnena i vår bransch och att det kommer att forma vår framtid.

Hur fungerade programmet?

– Jag jobbade som analytiker på Financial Strategy inom divisionen Stora företag & Finansiella institutioner. Jag tillbringade 50 procent av min tid med mitt team och fokuserade främst på att ge SEB:s stora företagskunder råd om kreditvärdering, förvaltning av rörelsekapital och ESG. Som praktikant fick jag tidigt mycket ansvar och kunde delta i olika rådgivande projekt. Jag uppskattade verkligen tiden med mitt team och att jag lärde mig mycket under våra projekt.

ESG står för Environmental, Social and Governance och kan ofta ersättas med begreppet hållbarhet.

– De andra 50 procenten gav mig möjlighet att se många delar av banken och lära mig nya saker. Det var också en bra kombination av att hjälpa till i andras projekt och att driva mina egna. Under en period jobbade jag i teamet som kallas Climate & Sustainable Finance, där jag kunde hjälpa till med råd till kunder om deras transformationsresa mot en mer hållbar framtid och få värdefull insikt om nya innovativa finansiella produkter.

– Jag tillbringade också en tid med Singular-teamet. Där fick jag möjlighet att stödja framväxande teknikföretag och få mer erfarenhet från den svenska teknikindustrin. Det bästa med möjligheten att rotera mellan olika enheter är att du kan samla erfarenheter och färdigheter från olika områden inom finans. Efter denna visste jag att jag ville arbeta med att ge råd till nya teknikföretag. Så efter att ha avslutat traineeprogrammet gick jag med i Corporate Finance Growth-teamet.

SEB Singular var tidigare en delvis fristående enhet som uteslutande fokuserade på framväxande teknikföretag. De stöttar start-ups och tillväxtföretag med rådgivning och kapitalanskaffningar, samt företag och finansiella investerare med investeringar i eller förvärv av framväxande teknikföretag. Singular-teamet ingår nu i Corporate Finance Growth och har ett bredare ansvar och större resurser.

Var det något som överraskade?

– Innan jag sökte till programmet förväntade jag mig att praktikperioden skulle ge mig visst stöd och möjlighet att utvecklas. Men jag blev ändå förvånad över att se hur väl traineer uppfattas inom banken och hur mycket våra chefer och kollegor bryr sig om vår utveckling. Alla var välkomnande och stöttade oss under hela resans gång. Dessutom hade jag möjlighet att ta ett stort ansvar från dag ett.

Vad är ditt råd till andra som funderar på att söka en traineetjänst?

– Tjänsterna är mycket populära, så jag tror att det hjälper om du är bekant med SEB:s verksamhet och har förståelse för bankens produkter och tjänster och andra innovationer inom bankbranschen.

– Och eftersom entreprenörskap genomsyrar allt som görs inom SEB, hjälper det om du har ett entreprenöriellt tänk.”

Kontakta oss

Mejla oss gärna om du har frågor.