Wiktor och Mattias skrev sitt examensarbete på SEB

Varför valde ni att skriva examensarbete för SEB?

Givet vår utbildning inom finansiell matematik var det naturligt att söka sig mot ett examensarbete inriktat mot finans – specifikt med en lite mer kvantitativ orientering. Till en början hade vi en del egna idéer som vi arbetade med, men när vi hittade annonsen och ämnesförslaget på SEB föll det oss genast i smaken. Ämnet var intressant och även högst relevant för vår utbildning.

Hur har det varit att skriva examensarbete på SEB?

Vi är väldigt nöjda med processen och det stöd vi har fått från SEB. Först och främst har det varit ett väldigt flexibelt samarbete där vi i stort sett haft frihet att lägga upp arbetet efter eget bevåg. Detta har givetvis krävt stort eget ansvar, vilket väl stämmer in på hur ett examensarbete ska vara i praktiken. Med det sagt har vi aldrig haft brist på stöd när det har behövts, då våra handledare alltid har varit nära tillhands vid frågor och funderingar. Dessutom har vi kontinuerligt fått återkoppling under arbetets gång i form av konstruktiva tankar och förslag. Sammanfattningsvis är vi väldigt tacksamma för möjligheten att skriva för SEB, och för idéerna, hjälpen och bemötandet från våra handledare och övriga vi kommit i kontakt med under processen.

Vad gör ni nu?

Sedan augusti 2015 arbetar vi båda på SEB Corporate Finance till följd av finansintresse och goda erfarenheter från banken.