Drivna finansmissionärer i hållbarhetens tjänst

Två före detta traineer med en gemensam passion. Johan Berg och Gabriel Lundström är drivande i SEB:s hållbarhetsarbete och missionerar även utanför bankens väggar.

"SEB ska vara en förebild i branschen", förklarade vd Annika Falkengren på företagets hållbarhetskonferens år 2014. De före detta traineerna Johan Berg och Gabriel Lundström high-fiveade av glädje. De hade fått i uppdrag att arrangera denna hållbarhetskonferens för SEB:s högsta chefer och hoppades på ett genomslag för hållbarhetsfrågorna inom banken. I dag, två år senare, har SEB tagit ledningen i branschen och toppar bland annat Fair Finance Guides rankinglista, som utvärderar bankers och försäkringsbolags hållbarhetsarbete. Gabriel jobbar i dag med integration av hållbarhetsfrågor inom affärsutveckling i divisionen Företag & Privatkunder och Johan är rådgivare åt SEB:s vice vd med fokus på strategifrågor.

– SEB tar verkligen hållbarhetsfrågorna på allvar och arbetar på flera olika fronter, bland annat med att minska bankens direkta klimatavtryck och att integrera hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen. Förra året lanserades två nya hållbarhetsfonder. SEB erbjuder även gröna obligationer och mikrofinansiering. Som investerare försöker vi också påverka våra portföljbolag i en mer hållbar riktning, berättar Johan.

– Ju större muskler du har, desto mer kan du påverka, inflikar Gabriel som sitter i bankens hållbarhetskommitté och även är ledamot i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Hållbar framtid

Deras brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor har en direkt koppling till planetens överhettade tillstånd.

– Jag läste en del av min universitetsutbildning i Polen och chockades av hur nedsmutsad luften var på grund av all koleldning. Det blev lite av ett uppvaknande för mig inte minst med tanke på att miljöfrågan i mångt och mycket är ett globalt problem, berättar Gabriel.

– Klimatförändringar och miljöförstörelse skapar inte bara stora problem för oss i dag, utan kommer också påverka framtida generationer, fortsätter Johan.
SEB:s ambition att bidra till en hållbar tillväxt omfattar också en social dimension riktad till den yngre generationen. Banken stödjer bland annat Ung Företagsamhet och Mentor, som ger vuxenstöd åt tonåringar.

Från ord till handling

Gabriel och Johan försöker inte bara påverka branschen i mer hållbar riktning utan är även ute på högstadieskolor och universitet och pratar om hållbarhet och föreläser om vikten av att hitta sin inre motivation.

– Som ung är det lätt att bländas av statusattribut. Men en hög lön och en cool titel kommer inte att göra dig lycklig. Fråga dig istället vad du brinner för och vill bidra med, uppmanar Johan.

– Och gå från ord till handling! Jag och Johan har varit tydliga med att vi vill bidra till en mer hållbar värld och fått möjlighet att axla roller inom SEB där vi får möjlighet att påverka, avslutar Gabriel.