Annika Falkengren

Varför sökte du till SEB:s traineeprogram?

Min första kontakt med SEB var genom ett sommarjobb på ett av våra bankkontor i Stockholm. Jag tyckte det var så kul så jag stannade i tre år! Jag tyckte verkligen om att möta kunder varje dag och hjälpa dem med deras olika ärenden. Efter universitetet sökte jag till SEBs traineeprogram. Jag ville fortsätta att bygga långsiktiga kundrelationer, utveckla mitt affärssinne och träffa alla härliga människor på SEB.

Om du ser tillbaka på ditt traineeår, vad tyckte du var den bästa upplevelsen?

Ett år som trainee på SEB är en speciell tid. Du lär känna ett nytt företag, nya roller, och du möter många nya situationer. Samtidigt är det en väldigt strukturerad tid med en tydlig början och ett tydligt slut. Jag var mitt uppe i programmet när jag föreslog några större förändringar av det. Jag blev ombedd att presentera mina förslag för VD och året därpå fick jag ansvara för det nya traineeprogrammet!

Vilka fördelar har traineeåret gett dig i din karriär?

Som trainee ser man många olika delar av banken och man får verkligen en förståelse för hur saker fungerar i praktiken. Idag, som VD och koncernchef, har jag nytta av detaljkunskaperna som jag skaffade mig trots att jag inte längre är involverad i det dagliga arbetet. Kunskaperna kommer av att jag lärde känna verksamheten på djupet och att jag har arbetat mig upp i organisationen. Man bygger också upp ett nätverk under året, som man sedan kan fortsätta ha kontakt med och ha nytta av för informella diskussioner, problemlösning eller som kunskapskälla. Det är verkligen en stor fördel.