Inom SEB ryms både experter och generalister

Foto: Kristofer Hedlund

Samarbete, engagemang och hållbarhet är tre nyckelord som får Michaela Jernbeck att känna stolthet över sin arbetsgivare SEB. Hon är ny i sin roll som Head of Risk & Valuation Services och vidgar perspektivet varje dag.

Michaela Jernbeck och hennes avdelning på SEB jobbar med finansanalys för stora företag och finansiella institutioner – kunder som vill ha kontroll på sina investeringar. Med information från kunderna omvandlar SEB data med avancerade, kvantitativa modeller. Det handlar alltså om matematik på hög nivå.

Stora utvecklingsmöjligheter

Michaela har en matematisk bakgrund från KTH där hon studerade Industriell ekonomi med tillämpad matematik och optimering. Många i hennes arbetsgrupp har just ingenjörsbakgrund.

– Under mina studier visste jag inte vad jag ville jobba med eller vilken bransch jag ville in i. När SEB behövde sommarjobbare för fem år sedan sökte jag mig hit, mest för att lära mig. Och här finns stora möjligheter till utveckling.

Efter studierna blev Michaela antagen till SEB:s internationella traineeprogram inom divisionen Large Corporates & Financial Institutions. Nu är hon ny i rollen som Head of Risk & Valuation Services. Som ung ledare känner hon ett stöd från kollegorna och de som hon nu är chef över.

– Mina arbetsdagar går ut på att förstå kundernas perspektiv och varför de köper våra tjänster. Det är spännande! Vi samarbetar med andra delar i banken och pratar med personer som är experter inom sina områden. På så sätt kan vi produktutveckla och lära oss.

Mina dagar går ut på att förstå kundernas perspektiv

Människor och framåtanda får henne att trivas

Michaela inspireras av att möta människor från andra delar i banken med det gemensamma målet att föra företaget framåt. Hon uppskattar också att det finns ett högre syfte inom banken och där SEB jobbar med hållbarhet ur många olika perspektiv.

– Inom den del av banken där jag är verksam tror jag att den största skillnaden görs när vi kan hjälpa våra kunder. Vi kan exempelvis göra genomlysning av hur hållbara kundernas portföljer är och hur de agerar med hänsyn till ett antal ESG-kriterier såsom miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG står för
environmental, social & governance).

Framgångsreceptet – en engagerad arbetsgivare

SEB är en populär arbetsplats, menar Michaela. Hon tror att behovet av både generalister och specialister är något som lockar. Här har medarbetare möjlighet att både djupdyka inom ett område och att bredda sin kunskap. SEB är också ute på högskolor och universitet. Michaela träffar studenter och berättar gärna om alla möjligheter för de som är nyfikna på SEB och finansvärlden.

– Det är bra att börja någonstans där man kan förstå vad man är intresserad av. När jag pluggade tyckte jag det var svårt att veta – jag hade ju inte erfarenheten.

Michaelas fokus nu är att utveckla sin egen avdelning. Hon försöker se bakom hörnet vad som kommer hända i världen. Vilka faktorer kommer att påverka människor och affärer?

– Jag tror att det handlar om att vara lyhörd. Vi måste förstå kunderna ordentligt och se vad de vill ha. När kundernas beteende förändras, behöver vi också förändra våra produkter. Vi kan ha en plan eller tanke men måste vara beredda på att revidera den!

Text: Eva Rydinger