Stora företag och finansiella institutioner

Stora företag och finansiella institutioner erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanking-tjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner i Norden och Tyskland. Kunddriven handel i aktier och valutor, likviditetshantering, finansiering, kapitalmarknadstjänster och förvaring av värdepapper ingår också i utbudet av tjänster.

Företag och privatkunder

Företag och privatkunder erbjuder finansiella tjänster och rådgivning till små och medelstora företag, samt privatpersoner i Sverige. Affärsområdet skapar tillgång till bankens hela utbud av finansiella tjänster och rådgivning via kontor, telefon och SEB:s olika digitala kanaler.

Om SEB Kort Bank AB

Liv

Liv betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett utbud av försäkringslösningar – huvudsakligen fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell trygghet.

Om Livförsäkringsverksamheten i SEB

Investment Management

Investment Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB.

Om Fondbolaget SEB IM AB

Baltikum

Divisionen tillhandahåller banktjänster och rådgivning till 1,8 miljoner privatpersoner och 130 000 små- och medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen genom 113 kontor, via onlinetjänster och mobila lösningar. Baltiska fastighetsbolag ingår också i divisionen.

Technology

Technology håller samman SEB:s hela IT-infrastruktur, system och applikationer. Enheten stöttar den dagliga verksamheten för SEB:s alla kunder genom att se till att digitala kanaler fungerar utan avbrott och att betalningar processas och görs korrekt. Allt arbete är agilt och utförs i korta sprintar för att säkerställa snabba leveranser och värde för både kunder och affärsverksamhet.

Koncernstaber och kontrollfunktioner

Koncernstaber och kontrollfunktioner är ett samlingsnamn för övriga supportfunktioner. Digial Customer Experience & Communication, Compliance, Finance, Human Resources och Legal är exempel på avdelningar inom denna funktion.

Business Support & Operations

Business Support & Operations består av flera stabs- och supportfunktioner som tillhandahåller expertis och tjänster inom hela SEB.