Vi behöver vara kunniga i dagsaktuella frågor som berör alla och alltid

-I mitt arbete som kontorschef är jag ständigt delaktig i kunddialoger och får vara med och skapa värde för kunden.

. Det finns inget som är så engagerande som att få ta emot och svara på kundens frågor eller lösa deras problem. Jag gillar att vi kan inspirera kunden på daglig basis genom olika typer av möten och aktiviteter som vi har i våra lokaler.
-Att arbeta utifrån kundens behov ställer höga krav på oss som personal - vi behöver vara kunniga i dagsaktuella frågor som berör alla och alltid.

Vad är SEB för dig?

Cathrin har haft flera olika roller i banken och känner glädje i att var en del av och kunna bidra på många olika sätt i en stor organisation.
-SEB har ett stort samhällsansvar, vi är här för att skapa trygghet för våra kunder. Vi bidrar på olika sätt till utvecklingen av vårt samhälle. Vi stöttar både små och stora parter och får människor och företag att växa. Att arbeta på bank innebär att vi är i händelsernas centrum, det har vi märkt inte minst nu i pågående pandemi där vi har ställt om och möter våra kunder på nya sätt.
-Det är häftigt att se att en så stor organisation kan ställa om så snabbt till fördel för våra kunder.