Livet på SEB

Det är människorna som arbetar på SEB som gör oss bra.

Entreprenör på SEB Innovation Lab

Adam Österman om sin resa i SEB: s Innovation lab, från pitch till
att leverera en ny produkt.

AI skapar värde för våra kunder

Caroline Malmberg talar om artificiell intelligens och maskininlärning och hennes dagliga arbete att lära upp Aida, hennes digitala medarbetare.

Affärsintelligens och förändring är en nödvändighet

Ingrid Larsson berättar om data och affärsintelligens, bra möjligheter att
prova nya saker och den spännande resan framåt.

Talang och bra egenskaper lyfts och uppmuntras

SEB älskar ambitioner, hos sina kunder och hos sina medarbetare. Här erbjuds ett kreativt arbetsklimat med mycket frihet och förtroende för medarbetarna. Per Georgzén, omvärlds- och hållbarhetsansvarig, berättar om en arbetsplats full av möjligheter. 
Per om SEB liv och hållbarhet

Passionerad SEB-trainee med digitalisering i fokus

Martina har nyligen avslutat sitt praktikår och arbetar nu som en agile förändringsledare, och hon trivs verkligen att arbeta med IT-organisationens arkitekter, gränssnittsutvecklare och strateger.

Martina om vikten av att utöka kunskapen

Passionen för teknik uppmuntras

Patrik Eriksson hade inte tänkt arbeta på banken - tills en Facebookinbjudan från SEB fick honom att ändra sig. 

Patrik om sina utmaningar och möjligheter

Letar du efter nya utmaningar?