Möt Sabina Jarvinge – jurist på SEB

På SEB arbetar cirka 15 000 människor. Alla är olika men de har en sak gemensamt – de bidrar till vår vision att leverera service i världsklass. Sabina Jarvinge arbetar på vår juristavdelning och hon berättar om vad hon anser är det bästa och mest utmanande med att vara jurist i SEB och vilka möjligheter det finns i banken.

– Arbetet är otroligt omväxlande och nära ”affären”. Juridiken är inte längre teoretisk – som den kunde kännas under utbildningen. I mitt yrke är jag verkligen en integrerad del av bankens beslutsprocess och involveras i alla delar av bankaffären. Det är allt annat än löpande band-principen i min vardag, säger Sabina.

Vad är utmanande i ditt arbete?

– Det som är utmanande är ibland samma sak som det positiva, nämligen att arbeta brett och att avgöra ärenden snabbt. Jag har ibland inte möjlighet att verkligen grotta ner mig i ett ämne. 

Vilka är dina arbetsområden?

– Jag arbetar framförallt med att lämna juridisk rådgivning internt inom banken, alltså till bankkontoren och andra avdelningar inom banken. Det innebär att svara på frågor om allt från kredit- och säkerhetsrätt, insolvensrätt, familjerätt, bolagsrätt med mera. I ena stunden deltar jag i en diskussion angående ett avancerat kreditupplägg eller svarar på frågor rörande godmanskap och dödsbon, i nästa företräder jag banken i domstol i ett fordringsmål.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i SEB?

– Det finns goda möjligheter att utvecklas och få nya arbetsuppgifter i rollen som bankjurist, till exempel genom att arbeta med implementering av ny lagstiftning eller med en viss inriktning. Banken har en mängd olika juristenheter som jobbar med till exempel värdepappersjuridik, regelefterlevnad och mot storföretag och finansiella institutioner. Det är inte heller ovanligt att bankjurister söker arbete som kontorschef eller på annat sätt går vidare inom banken till en annan befattning än jurist.

Vilka långsiktiga behov av kompetenser har SEB, i och med den digitaliseringsresa banken och omvärlden gör?

– Bankens behov av juridisk kompetens är mycket stort. Digitaliseringen och det ökade regeltrycket på innebär att bankens behov av jurister har ökat under 2000-talet. Det är en utveckling som inte ser ut att avstanna.